Browsing by Author Chen, Yuanyuan

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2020FedVision : an online visual object detection platform powered by federated learningLiu, Yang; Huang, Anbu; Luo, Yun; Huang, He; Liu, Youzhi; Chen, Yuanyuan; Feng, Lican; Chen, Tianjian; Yu, Han; Yang, Qiang
 2020HyDRA: hypergradient data relevance analysis for interpreting deep neural networks.Chen, Yuanyuan; Li, Boyang; Yu, Han; Wu, Pengcheng; Miao, Chunyan