Browsing by Author Luo, Yun

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2020FedVision : an online visual object detection platform powered by federated learningLiu, Yang; Huang, Anbu; Luo, Yun; Huang, He; Liu, Youzhi; Chen, Yuanyuan; Feng, Lican; Chen, Tianjian; Yu, Han; Yang, Qiang
 2017Interface engineered in situ anchoring of Co9S8 nanoparticles into a multiple doped carbon matrix : highly efficient zinc – air batteriesLi, Yang; Zhou, Wei; Dong, Juncai; Luo, Yun; An, Pengfei; Liu, Juan; Wu, Xin; Xu, Guilan; Zhang, Huabin; Zhang, Jian
2015A study of covariance matrix estimators for Markowitz mean-variance portfolio optimizationLuo, Yun