Browsing by Author Peng, Yu

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
 2018Broadband anisotropic photoresponse of the “hydrogen atom” version type-II Weyl semimetal candidate TaIrTe4Lai, Jiawei; Liu, Yinan; Ma, Junchao; Zhuo, Xiao; Peng, Yu; Lu, Wei; Liu, Zheng; Chen, Jianhao; Sun, Dong
2012Content on demand video adaptation based on MPEG-21 digital item adaptationJin, Jesse S.; Xu, Min; He, Xiangjian; Peng, Yu; Luo, Suhuai; Chia, Clement Liang-Tien; Hu, Yusuo
2018Raman signatures of broken inversion symmetry and in‐plane anisotropy in type‐II Weyl semimetal candidate TaIrTe4Liu, Yinan; Gu, Qiangqiang; Peng, Yu; Qi, Shaomian; Zhang, Na; Zhang, Yinong; Ma, Xiumei; Zhu, Rui; Tong, Lianming; Feng, Ji; Liu, Zheng; Chen, Jian‐Hao
2017Sensitization, energy transfer and infra-red emission decay modulation in Yb3+-doped NaYF4 nanoparticles with visible light through a perfluoroanthraquinone chromophoreLu, Haizhou; Peng, Yu; Ye, Huanqing; Cui, Xianjin; Hu, Jianxu; Gu, Hang; Khlobystov, Andrei N.; Green, Mark A.; Blower, Philip J.; Wyatt, Peter B.; Gillin, William P.; Hernández, Ignacio