Browsing by Author Zhu, Xi

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Cell-based variable-gain amplifiers with accurate dB-linear characteristic in 0.18 µm CMOS technologyLiu, Hang; Zhu, Xi; Boon, Chirn Chye
2020Design of a wideband variable-gain amplifier with self-compensated transistor for accurate dB-linear characteristic in 65 nm CMOS technologyKong, Lingshan; Liu, Hang; Zhu, Xi; Boon, Chirn Chye; Li, Chenyang; Liu, Zhe; Yeo, Kiat Seng
2014Design of ultra-low phase noise and high power integrated oscillator in 0.25µm GaN-on-SiC HEMT technologyLiu, Hang; Zhu, Xi; Boon, Chirn Chye; Yi, Xiang; Mao, Mengda; Yang, Wanlan
2021Effect of varying the TD-lc-DFTB range-separation parameter on charge and energy transfer in a model pentacene/buckminsterfullerene heterojunctionDarghouth, Ala Aldin M. H. M.; Casida, Mark E.; Zhu, Xi; Natarajan, Bhaarathi; Su, Haibin; Humeniuk, Alexander; Titov, Evgenii; Miao, Xincheng; Mitrić, Roland
 2014Exciton characteristics in graphene epoxideZhu, Xi; Su, Haibin
 2014Excitonic photoluminescence from nanodisc states in graphene oxidesKozawa, Daichi; Zhu, Xi; Miyauchi, Yuhei; Mouri, Shinichiro; Ichida, Masao; Su, Haibin; Matsuda, Kazunari
 2010Excitons of edge and surface functionalized graphene nanoribbonsZhu, Xi; Su, Haibin
 2013A low-noise amplifier with continuously-tuned input matching frequency and output resonance frequencyZhu, Xi; Boon, Chirn Chye; Iji, Ayobami; Sun, Yichuang; Heimlich, Michael
2015Magnetism in graphene oxide induced by epoxy groupsLee, Dongwook; Seo, Jiwon; Zhu, Xi; Cole, Jacqueline M.; Su, Haibin
2009Magnetism in hybrid carbon nanostructures : nanobudsZhu, Xi; Su, Haibin
2017Pseudo-topotactic conversion of carbon nanotubes to T-carbon nanowires under picosecond laser irradiation in methanolZhang, Jinying; Wang, Rui; Zhu, Xi; Pan, Aifei; Han, Chenxiao; Li, Xin; Dan Zhao; Ma, Chuansheng; Wang, Wenjun; Su, Haibin; Niu, Chunming
2013Quantum confinement-induced tunable exciton states in graphene oxideLee, Jaichan; Cole, Jacqueline M.; Lee, Dongwook; Seo, Jiwon; Zhu, Xi; Lee, Jiyoul; Shin, Hyeon-Jin; Shin, Taeh; Lee, Hangil; Su, Haibin
2012Ultrafast carrier phonon dynamics in NaOH-reacted graphite oxide filmLee, Dongwook; Zou, Xingquan; Zhu, Xi; Bondino, Federica; Magnano, Elena; Su, Haibin; Seo, J. W.; Cole, Jacqueline M.; Nair, Saritha K.
2015Vibrational spectrum renormalization by enforced coupling across the van der Waals gap between MoS2 and WS2 monolayersFan, Wen; Zhu, Xi; Ke, Feng; Chen, Yabin; Dong, Kaichen; Ji, Jie; Chen, Bin; Tongay, Sefaattin; Ager, Joel W.; Liu, Kai; Su, Haibin; Wu, Junqiao