Browsing by Author Ager, Joel W.

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
 2016Al2O3 Surface Complexation for Photocatalytic Organic TransformationsLeow, Wan Ru; Ng, Wilson Kwok Hung; Peng, Tai; Liu, Xinfeng; Li, Bin; Shi, Wenxiong; Lum, Yanwei; Wang, Xiaotian; Sum, Tze Chien; Hirao, Hajime; Chen, Xiaodong; Lang, Xianjun; Li, Shuzhou; Mathews, Nripan; Ager, Joel W.
2020The bright side and dark side of hybrid organic–inorganic perovskitesWalukiewicz, Wladek; Wang, Shu; Wu, Xinchun; Li, Rundong; Sherburne, Matthew P.; Wu, Bo; Sum, Tze Chien; Ager, Joel W.; Asta, Mark D.
2019Exceptionally active iridium evolved from a pseudo-cubic perovskite for oxygen evolution in acidChen, Yubo; Li, Haiyan; Wang, Jingxian; Du, Yonghua; Xi, Shibo; Sun, Yuanmiao; Sherburne, Matthew; Ager, Joel W.; Fisher, Adrian C.; Xu, Jason Zhichuan
 2018Metal–oxygen hybridization determined activity in spinel-based oxygen evolution catalysts : a case study of ZnFe2–xCrxO4Li, Haiyan; Sun, Shengnan; Xi, Shibo; Chen, Yubo; Wang, Ting; Du, Yonghua; Sherburne, Matthew; Ager, Joel W.; Fisher, Adrian C.; Xu, Jason Zhichuan
2018Scientific and technological assessment of iron pyrite for use in solar devicesShukla, Sudhanshu; Ager, Joel W.; Xiong, Qihua; Sritharan, Thirumany
2019Si photocathode with Ag-supported dendritic Cu catalyst for CO2 reductionGurudayal; Beeman, Jeffrey W.; Bullock, James; Wang, Hao; Eichhorn, Johanna; Towle, Clarissa; Javey, Ali; Toma, Francesca M.; Mathews, Nripan; Ager, Joel W.
2020Surface composition dependent ligand effect in tuning the activity of nickel–copper bimetallic electrocatalysts toward hydrogen evolution in alkalineWei, Chao; Sun, Yuanmiao; Scherer, Günther G.; Fisher, Adrian C.; Sherburne, Matthew; Ager, Joel W.; Xu, Zhichuan Jason
2015Vibrational spectrum renormalization by enforced coupling across the van der Waals gap between MoS2 and WS2 monolayersFan, Wen; Zhu, Xi; Ke, Feng; Chen, Yabin; Dong, Kaichen; Ji, Jie; Chen, Bin; Tongay, Sefaattin; Ager, Joel W.; Liu, Kai; Su, Haibin; Wu, Junqiao