Browsing by Author Bao, Zhenan

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
 2015Diketopyrrolopyrrole-based semiconducting polymer nanoparticles for in vivo photoacoustic imagingPu, Kanyi; Mei, Jianguo; Jokerst, Jesse V.; Hong, Guosong; Antaris, Alexander L.; Chattopadhyay, Niladri; Shuhendler, Adam J.; Kurosawa, Tadanori; Zhou, Yan; Gambhir, Sanjiv S.; Bao, Zhenan; Rao, Jianghong
 2021High-frequency and intrinsically stretchable polymer diodesMatsuhisa, Naoji; Niu, Simiao; O'Neill, Stephen J. K.; Kang, Jiheong; Ochiai, Yuto; Katsumata, Toru; Wu, Hung-Chin; Ashizawa, Minoru; Wang, Ging-Ji Nathan; Zhong, Donglai; Wang, Xuelin; Gong, Xiwen; Ning, Rui; Gong, Huaxin; You, Insang; Zheng, Yu; Zhang, Zhitao; Tok, Jeffrey B.-H.; Chen, Xiaodong; Bao, Zhenan
2019High-transconductance stretchable transistors achieved by controlled gold microcrack morphologyMatsuhisa, Naoji; Jiang, Ying; Liu, Zhiyuan; Chen, Geng; Wan, Changjin; Kim, Yeongin; Kang, Jiheong; Tran, Helen; Wu, Hung-Chin; You, Insang; Bao, Zhenan; Chen, Xiaodong
2018Quadruple H-bonding cross-linked supramolecular polymeric materials as substrates for stretchable, antitearing, and self-healable thin film electrodesYan, Xuzhou; Liu, Zhiyuan; Zhang, Qiuhong; Lopez, Jeffrey; Wang, Hui; Wu, Hung-Chin; Niu, Simiao; Yan, Hongping; Wang, Sihong; Lei, Ting; Li, Junheng; Qi, Dianpeng; Huang, Pingao; Huang, Jianping; Zhang, Yu; Wang, Yuanyuan; Li, Guanglin; Tok, Jeffery B.-H.; Chen, Xiaodong; Bao, Zhenan