Browsing by Author Cai, Xiaoyi

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Asymmetric electrochemical capacitor based on Co(OH)2-graphene and polypyrrole-grapheneCai, Xiaoyi
2016Asymmetric supercapacitors based on Co, Ni and polypyrrole pseudocapacitive electrodesCai, Xiaoyi
 2015Binary metal sulfides and polypyrrole on vertically aligned carbon nanotube arrays/carbon fiber paper as high-performance electrodesCai, Xiaoyi; Hansen, Reinack Varghese; Zhang, Lili; Li, Baosheng; Poh, Chee Kok; Lim, San Hua; Chen, Luwei; Yang, Jinglei; Lai, Linfei; Lin, Jianyi; Shen, Zexiang
 2019A cathode for Li-ion batteries made of vanadium oxide on vertically aligned carbon nanotube arrays/graphene foamJiang, Haifeng; Wei, Zengxi; Cai, Xiaoyi; Lai, Linfei; Ma, Jianmin; Huang, Wei
2020Cobalt sulfide nanoflakes grown on graphite foam for Na-ion batteries with ultrahigh initial coulombic efficiencyWang, Haisheng; Liu, Jilei; Wang, Huanhuan; Cai, Xiaoyi; Ye, Xinli; Zhang, Lili; Chen, Zhen; Shen, Ze Xiang
 2019Co₂P@N,P-codoped carbon nanofiber as a free-standing air electrode for Zn-air batteries : synergy effects of CoNₓ satellite shellsGao, Jingchang; Wang, Jinming; Zhou, Lijun; Cai, Xiaoyi; Zhan, Da; Hou, Mingzhen; Lai, Linfei
 2019Durable freestanding hierarchical porous electrode for rechargeable zinc-air batteriesCai, Xiaoyi; Lai, Linfei; Zhou, Lijun; Shen, Zexiang
2018Electrochemically synthesis of nickel cobalt sulfide for high-performance flexible asymmetric supercapacitorsZhang, Chunyan; Cai, Xiaoyi; Qian, Yao; Jiang, Haifeng; Zhou, Lijun; Li, Baosheng; Lai, Linfei; Shen, Zexiang; Huang, Wei
 2017A free-standing Li4Ti5O12/graphene foam composite as anode material for Li-ion hybrid supercapacitorQian, Yao; Cai, Xiaoyi; Zhang, Chunyan; Jiang, Haifeng; Zhou, Lijun; Li, Baosheg; Lai, Linfei
2019Free-standing vertically aligned carbon nanotubes-graphene foam composite electrode for high power rechargeable Zn-air batteryCai, Xiaoyi
 2014High-performance asymmetric pseudocapacitor cell based on cobalt hydroxide/graphene and polypyrrole/graphene electrodesCai, Xiaoyi; Lim, San Hua; Poh, Chee Kok; Lai, Linfei; Lin, Jianyi; Shen, Zexiang
 2017N, P co‐doped hierarchical porous graphene as a metal‐free bifunctional air cathode for Zn − air batteriesZhou, Lijun; Zhang, Chunyan; Cai, Xiaoyi; Qian, Yao; Jiang, Haifeng; Li, Baosheng; Lai, Linfei; Shen, Zexiang; Huang, Wei
 2018One-step coaxial electrodeposition of Co0.85Se on CoNi2S4 nanotube arrays for flexible solid-state asymmetric supercapacitorsZhang, Chunyan; Hou, Mingzhen; Cai, Xiaoyi; Lin, Jianjian; Liu, Xiang; Wang, Ruirui; Zhou, Lijun; Gao, Jingchang; Li, Baosheng; Lai, Linfei
 2019Selection of graphene dopants for Na3V2(PO4)3 graphene composite as high rate, ultra long-life sodium-ion battery cathodesJiang, Haifeng; Cai, Xiaoyi; Wang, Zhan; Zhang, Lili; Zhou, Lijun; Lai, Linfei; Liu, Xiang