Browsing by Author Chen, Jiazang

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Biomolecule-assisted synthesis of carbon nitride and sulfur-doped carbon nitride heterojunction nanosheets : an efficient heterojunction photocatalyst for photoelectrochemical applicationsTao, Hua Bing; Chen, Jiazang; Miao, Jianwei; Liu, Bin; Yang, Hongbin
2014Electrochemical construction of hierarchically ordered CdSe-sensitized TiO2 nanotube arrays : towards versatile photoelectrochemical water splitting and photoredox applicationsXiao, Fang-Xing; Miao, Jianwei; Wang, Hsin-Yi; Yang, Hongbin; Chen, Jiazang; Liu, Bin
2015Metal-Organic Frameworks as Promising Photosensitizers for Photoelectrochemical Water SplittingZhang, Liping; Cui, Ping; Yang, Hongbin; Chen, Jiazang; Xiao, Fangxing; Guo, Yuanyuan; Liu, Ye; Zhang, Weina; Huo, Fengwei; Liu, Bin
 2019Nanostructuring confinement for controllable interfacial charge transferQiao, Wei; Tao, Hua Bing; Liu, Bin; Chen, Jiazang
 2015One-dimensional hybrid nanostructures for heterogeneous photocatalysis and photoelectrocatalysisXiao, Fang-Xing; Miao, Jianwei; Tao, Hua Bing; Hung, Sung-Fu; Wang, Hsin-Yi; Yang, Hongbin; Chen, Jiazang; Chen, Rong; Liu, Bin
 2018Self-assembly of three-dimensional CdS nanosphere/graphene networks for efficient photocatalytic hydrogen evolutionWang, Zhijian; Liu, Zhi; Chen, Jiazang; Yang, Hongbin; Luo, Jianqiang; Gao, Jiajian; Zhang, Junming; Yang, Cangjie; Jia, Suping; Liu, Bin
2015Surface Rutilization of Anatase TiO 2 Nanorods for Creation of Synergistically Bridging and Fencing Electron HighwaysChen, Jiazang; Yang, Hong Bin; Tao, Hua Bing; Zhang, Liping; Miao, Jianwei; Wang, Hsin-Yi; Chen, Junze; Zhang, Hua; Liu, Bin