Browsing by Author Cheng, Liang

Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Albumin-based therapeutics capable of glutathione consumption and hydrogen peroxide generation for synergetic chemodynamic and chemotherapy of cancerYang, Guangbao; Wang, Dongdong; Phua, Fiona Soo Zeng; Bindra, Anivind Kaur; Qian, Cheng; Zheng, Rui; Cheng, Liang; Liu, Guofeng; Wu, Hongwei; Liu, Zhuang; Zhao, Yanli
 2020Biocarbonation of reactive magnesia for soil improvementYang, Yang; Ruan, Shaoqin; Wu, Shifan; Chu, Jian; Unluer, Cise; Liu, Hanlong; Cheng, Liang
2018Electrically and thermally tunable smooth silicon metasurfaces for broadband terahertz antireflectionDing, Lu; Luo, Xianshu; Cheng, Liang; Thway, Maung; Song, Junfeng; Chua, Soo Jin; Chia, Elbert E. M.; Teng, Jinghua
2015Elucidating the role of disorder and free-carrier recombination kinetics in CH3NH3PbI3 perovskite filmsChia, Elbert E. M.; La-o-vorakiat, Chan; Salim, Teddy; Kadro, Jeannette; Khuc, Mai-Thu; Haselsberger, Reinhard; Cheng, Liang; Xia, Huanxin; Gurzadyan, Gagik G.; Su, Haibin; Lam, Yeng Ming; Marcus, Rudolph A.; Michel-Beyerle, Maria-Elisabeth
2016Evidence for photoinduced insulator-to-metal transition in B-phase vanadium dioxideLourembam, James; Srivastava, Amar; La-o-vorakiat, Chan; Cheng, Liang; Venkatesan, T.; Chia, Elbert Ee Min
2019Far out-of-equilibrium spin populations trigger giant spin injection into atomically thin MoS2Cheng, Liang; Wang, Xinbo; Yang, Weifeng; Chai, Jianwei; Yang, Ming; Chen, Mengji; Wu, Yang; Chen, Xiaoxuan; Chi, Dongzhi; Goh, Johnson Kuan Eng; Zhu, Jian-Xin; Sun, Handong; Wang, Shijie; Song, Justin Chien Wen; Battiato, Marco; Yang, Hyunsoo; Chia, Elbert Ee Min
2018In-situ microbially induced Ca2+-alginate polymeric sealant for seepage control in porous materialsCheng, Liang; Yang, Yang; Chu, Jian
 2019Microbially induced calcite precipitation along a circular flow channel under a constant flow conditionWu, Chuangzhou; Chu, Jian; Wu, Shifan; Cheng, Liang; van Paassen, Leon A.
 2020A new biogrouting method for fine to coarse sandPan, Xiaohua; Chu, Jian; Yang, Yang; Cheng, Liang
2020Observation of interacting polaronic gas behavior in Ta-doped TiO2 thin films via terahertz time-domain spectroscopyCheng, Liang; Sarkar, Tarapada; Lourembam, James; Tutchton, Roxanne; Motapathula, M.; Zhao, Daming; Zhu, Jian-Xin; Venkatesan, Thirumalai; Chia, Elbert E. M.
2017Phonon features in terahertz photoconductivity spectra due to data analysis artifact: A case study on organometallic halide perovskitesMarcus, Ruldoph Arthur; Michel-Beyerle, Maria-Elisabeth; Lam, Yeng Ming; Chia, Elbert Ee Min; La-o-vorakiat, Chan; Cheng, Liang; Salim, Teddy
2020Quenching of the relaxation pathway in the Weyl semimetal TaAsLiu, Jiayun; Cheng, Liang; Zhao, Daming; Chen, Xiaoxuan; Sun, Handong; Li, Zhilin; Wang, Xinbo; Zhu, Jian-Xin; Chia, Elbert E. M.
 2019Seepage control in sand using bioslurryYang, Yang; Chu, Jian; Xiao, Yang; Liu, Hanlong; Cheng, Liang
2014SemFunSim : a new method for measuring disease similarity by integrating semantic and gene functional associationCheng, Liang; Li, Jie; Ju, Peng; Peng, Jiajie; Wang, Yadong
 2019Soil bio-cementation using a new one-phase low-pH injection methodCheng, Liang; Shahin, Mohamed A.; Chu, Jian
2014Temperature-dependent ultrafast carrier and phonon dynamics of topological insulator Bi1.5Sb0.5Te1.8Se1.2Cheng, Liang; La-o-vorakiat, Chan; Tang, Chi Sin; Nair, Saritha K.; Xia, Bin; Wang, Lan; Zhu, Jian-Xin; Chia, Elbert E. M.
2013Terahertz conductivity of twisted bilayer grapheneCastro Neto, A. H.; Chia, Elbert E. M.; Zou, Xingquan; Shang, Jingzhi; Leaw, Jianing; Luo, Zhiqiang; Luo, Liyan; Chan, La-o-vorakiat; Cheng, Liang; Cheong, Siew Ann; Su, Haibin; Zhu, Jian-Xin; Liu, Yanpeng; Loh, Kian Ping; Yu, Ting
2017Topological-insulator-based terahertz modulatorWang, X. B.; Cheng, Liang; Wu, Yang; Zhu, D. P.; Wang, L.; Zhu, Jian-Xin; Yang, Hyunsoo; Chia, Elbert Ee Min
2017Ultrafast spectroscopy studies of topological insulators and transparent conductive oxidesCheng, Liang
2018Ultrafast spin‐to‐charge conversion at the surface of topological insulator thin filmsWang, Xinbo; Cheng, Liang; Zhu, Dapeng; Wu, Yang; Chen, Mengji; Wang, Yi; Zhao, Daming; Boothroyd, Chris Brian; Lam, Yeng Ming; Zhu, Jian-Xin; Battiato, Marco; Song, Justin Chien Wen; Yang, Hyunsoo; Chia, Elbert Ee Min