Browsing by Author Chi, Yonggui Robin

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
 2016Access to P-Stereogenic Phosphinates via N-Heterocyclic Carbene-Catalyzed Desymmetrization of BisphenolsHuang, Zhijian; Huang, Xuan; Li, Baosheng; Mou, Chengli; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Yonggui Robin
2016Carbene-catalyzed desymmetrization of 1,3-diols: access to optically enriched tertiary alkyl chloridesLi, Bao-Sheng; Wang, Yuhuang; Proctor, Rupert S. J.; Jin, Zhichao; Chi, Yonggui Robin
2016Carbene-Catalyzed Dynamic Kinetic Resolution of Carboxylic EstersChen, Xingkuan; Fong, Jacqueline Zi Mei; Xu, Jianfeng; Mou, Chengli; Lu, Yunpeng; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Yonggui Robin
2017Construction of Fused Pyrrolidines and β-Lactones by Carbene-Catalyzed C−N, C−C, and C−O Bond FormationsWu, Xingxing; Hao, Lin; Zhang, Yuexia; Rakesh, Maiti; Reddi, Rambabu N.; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Yonggui Robin
 2016Enantioselective Nucleophilic β-Carbon-Atom Amination of Enals: Carbene-Catalyzed Formal [3+2] ReactionsWu, Xingxing; Liu, Bin; Zhang, Yuexia; Jeret, Martin; Wang, Honglin; Zheng, Pengcheng; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Yonggui Robin
2017A reaction mode of carbene-catalysed aryl aldehyde activation and induced phenol OH functionalizationChen, Xingkuan; Wang, Hongling; Doitomi, Kazuki; Ooi, Chong Yih; Zheng, Pengcheng; Liu, Wangsheng; Guo, Hao; Yang, Song; Song, Bao-An; Hirao, Hajime; Chi, Yonggui Robin
2017Sulfoxidation of alkenes and alkynes with NFSI as a radical initiator and selective oxidantZhang, Yuexia; Wong, Zeng Rong; Wu, Xingxing; Lauw, Sherman Jun Liang; Huang, Xuan; Webster, Richard David; Chi, Yonggui Robin
2016Trimerization of enones under air enabled by NHC/NaOtBu via a SET radical pathwayZhang, Yuexia; Wu, Xingxing; Hao, Lin; Wong, Zeng Rong; Lauw, Sherman Jun Liang; Yang, Song; Webster, Richard David; Chi, Yonggui Robin