Browsing by Author Dai, Chunhui

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
 20221,3,5-triphenylbenzene based porous conjugated polymers for highly efficient photoreduction of low-concentration CO₂ in the gas-phase systemDai, Chunhui; Zhong, Lixiang; Wu, Wei; Zeng, Chao; Deng, Yue; Li, Shuzhou
20212,4,6-triphenyl-1,3,5-triazine based covalent organic frameworks for photoelectrochemical H2 evolutionDai, Chunhui; He, Ting; Zhong, Lixiang; Liu, Xingang; Zhen, Wenlong; Xue, Can; Li, Shuzhou; Jiang, Donglin; Liu, Bin
 2018Dibenzothiophene‐S,S‐dioxide‐based conjugated polymers : highly efficient photocatalyts for hydrogen production from water under visible lightDai, Chunhui; Xu, Shidang; Liu, Wei; Gong, Xuezhong; Panahandeh-Fard, Majid; Liu, Zitong; Zhang, Deqing; Xue, Can; Loh, Kian Ping; Liu, Bin
 2018Molecular modulation of fluorene-dibenzothiophene-S,S-dioxide-based conjugated polymers for enhanced photoelectrochemical water oxidation under visible lightDai, Chunhui; Gong, Xuezhong; Zhu, Xianglin; Xue, Can; Liu, Bin
2019Oxygen-assisted stabilization of single-atom Au during photocatalytic hydrogen evolutionZeng, Lei; Dai, Chunhui; Liu, Bin; Xue, Can
2019Triphenylamine based conjugated microporous polymers for selective photoreduction of CO2 to CO under visible lightDai, Chunhui; Zhong, Lixiang; Gong, Xuezhong; Zeng, Lei; Xue, Can; Li, Shuzhou; Liu, Bin
2019Water-dispersed conjugated polyelectrolyte for visible-light hydrogen productionDai, Chunhui; Panahandeh-Fard, Majid; Gong, Xuezhong; Xue, Can; Liu, Bin