Browsing by Author Du, Zehui

Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Additive manufacturing of NiTi shape memory alloys using pre-mixed powdersTor, Shu Beng; Wong, Chee How; Wang, Chengcheng; Tan, Xipeng; Du, Zehui; Chandra, Shubham; Sun, Zhongji; Lim, Joel Choon Wee; Lim, Choon Seng
 2018Alkyl ethoxylate assisted liquid phase exfoliation of BN nanosheet and its application as interphase for oxide/oxide compositesDu, Zehui; Zeng, Xiaomei; Zhu, Minmin; Kanta, Andrian; Liu, Qing; Li, Jianzhang; Kong, Ling Bing
2020Dielectric dispersion and superior thermal characteristics in isotope-enriched hexagonal boron nitride thin films : evaluation as thermally self-dissipating dielectrics for GaN transistorsChng, Soon Siang; Zhu, Minmin; Du, Zehui; Wang, Xizu; Whiteside, Matthew; Ng, Zhi Kai; Shakerzadeh, Maziar; Tsang, Siu Hon; Teo, Edwin Hang Tong
2017Enhanced shape memory and superelasticity in small-volume ceramics: a perspective on the controlling factorsZeng, Xiaomei; Du, Zehui; Schuh, Christopher A.; Gan, Chee Lip
 2017Ferroelastic domain structure and phase transition in single-crystalline [PbZn1/3Nb2/3O3]1-x[PbTiO3]x observed via in situ x-ray microbeamLi, Tao; Du, Zehui; Tamura, Nobumichi; Ye, Mao; Inguva, Saikumar; Lu, Wei; Zeng, Xierong; Ke, Shanming; Huang, Haitao
2016Ferroelectric BiFeO3 thin-film optical modulatorsZhu, Minmin; Du, Zehui; Liu, Qing; Chen, Bensong; Tsang, Siu Hon; Teo, Edwin Hang Tong
2018Gate voltage and temperature dependent Ti-graphene junction resistance toward straightforward p-n junction formationZhu, Minmin; Wu, Jing; Du, Zehui; Tsang, Siuhon; Teo, Edwin Hang Tong
 2017Granular shape memory ceramic packingsYu, Hang Z.; Hassani-Gangaraj, Mostafa; Du, Zehui; Gan, Chee Lip; Schuh, Christopher A.
 2015Low-temperature in situ growth of graphene on metallic substrates and its application in anticorrosionZhu, Minmin; Du, Zehui; Yin, Zongyou; Zhou, Wenwen; Liu, Zhengdong; Tsang, Siu Hon; Teo, Edwin Hang Tong
2019Mechanical response of lightweight hollow truss metal oxide latticesKanaujia, Pawan Kumar; Muhammad Azkhairy Ramezan; Yap, Xiu Yun; Song, Yujie; Du, Zehui; Gan, Chee Lip; Lam, Yee Cheong; Lai, Chang Quan
2019Micromechanical modeling of damage evolution and mechanical behaviors of CF/Al composites under transverse and longitudinal tensile loadingsWang, Zhenjun; Yang, Siyuan; Du, Zehui; Jiang, Wugui; Zhang, Aodi; Cai, Changchun; Yang, Wei
 2015Microstructure, crystallization and shape memory behavior of titania and yttria co-doped zirconiaZeng, Xiao Mei; Du, Zehui; Schuh, Christopher A.; Tamura, Nobumichi; Gan, Chee Lip
2015Optical and electro-optic anisotropy of epitaxial PZT thin filmsTok, Alfred Iing Yoong; Teo, Edwin Hang Tong; Zhu, Minmin; Du, Zehui; Jing, Lin
2018Strong electro-optically active Ni-substituted Pb(Zr0.35Ti0.65)O3 thin films : toward integrated active and durable photonic devicesZhu, Minmin; Du, Zehui; Chng, Soon Siang; Tsang, Siu Hon; Teo, Edwin Hang Tong
2017Synthesis of monodisperse CeO2-ZrO2 particles exhibiting cyclic superelasticity over hundreds of cyclesDu, Zehui; Ye, Pengcheng; Zeng, Xiao Mei; Schuh, Christopher A.; Tamura, Nobumichi; Zhou, Xinran; Gan, Chee Lip
2009Synthesis of perovskite electrooptic thin films by polymer modified sol-gel processingDu, Zehui
2017Tuning electro-optic susceptibity via strain engineering in artificial PZT multilayer films for high-performance broadband modulatorZhu, Minmin; Du, Zehui; Li, Hongling; Chen, Bensong; Jing, Lin; Tay, Roland Ying Jie; Lin, Jinjun; Tsang, Siu Hon; Teo, Edwin Hang Tong
2015A wafer-scale graphene and ferroelectric multilayer for flexible and fast-switched modulation applicationsZhu, Minmin; Wu, Jing; Du, Zehui; Tay, Roland Yingjie; Li, Hongling; Özyilmaz, Barbarous; Teo, Edwin Hang Tong