Browsing by Author Gao, Jiajian

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
 2017Adsorption separation of R134a, R125, and R143a fluorocarbon mixtures using 13X and surface modified 5A zeolitesWanigarathna, Darshika Kumari Juwan Arachchillage; Liu, Bin; Gao, Jiajian
 2018Atomically dispersed Ni(I) as the active site for electrochemical CO2 reductionYang, Hong Bin; Hung, Sung-Fu; Liu, Song; Yuan, Kaidi; Miao, Shu; Zhang, Liping; Huang, Xiang; Wang, Hsin-Yi; Cai, Weizheng; Chen, Rong; Gao, Jiajian; Yang, Xiaofeng; Chen, Wei; Huang, Yanqiang; Chen, Hao Ming; Li, Chang Ming; Zhang, Tao; Liu, Bin
2019Breaking long-range order in iridium oxide by alkali ion for efficient water oxidationGao, Jiajian; Xu, Cong-Qiao; Hung, Sung-Fu; Liu, Wei; Cai, Weizheng; Zeng, Zhiping; Jia, Chunmiao; Chen, Hao Ming; Xiao, Hai; Li, Jun; Huang, Yanqiang; Liu, Bin
 2018An earth-abundant catalyst-based seawater photoelectrolysis system with 17.9% solar-to-hydrogen efficiencyHsu, Shao-Hui; Miao, Jianwei; Zhang, Liping; Gao, Jiajian; Wang, Hongming; Tao, Huabing; Hung, Sung-Fu; Vasileff, Anthony; Qiao, Shi Zhang; Liu, Bin
2019Expedient synthesis of E-hydrazone esters and 1H-indazole scaffolds through heterogeneous single-atom platinum catalysisLiu, Cuibo; Chen, Zhongxin; Yan, Huan; Xi, Shibo; Yam, Kah Meng; Gao, Jiajian; Du, Yonghua; Li, Jing; Zhao, Xiaoxu; Xie, Keyu; Xu, Haisen; Li, Xing; Leng, Kai; Pennycook, Stephen J.; Liu, Bin; Zhang, Chun; Koh, Ming Joo; Loh, Kian Ping
 2018Identifying active sites of nitrogen-doped carbon materials for the CO2 reduction reactionLiu, Song; Yang, Hongbin; Huang, Xiang; Liu, Linghui; Cai, Weizheng; Gao, Jiajian; Li, Xuning; Zhang, Tao; Huang, Yanqiang; Liu, Bin
2020Microenvironment modulation of single-atom catalysts and their roles in electrochemical energy conversionLi, Xuning; Liu, Linghui; Ren, Xinyi; Gao, Jiajian; Huang, Yanqiang; Liu, Bin
 2021Selective catalytic reduction of NOₓ in marine engine exhaust gas over supported transition metal oxide catalystsJia, Chunmiao; Gao, Jiajian; Huang, Kuniadi Wandy; Jose, Vishal; Thepsithar, Prapisala; Lee, Jong-Min
 2018Self-assembly of three-dimensional CdS nanosphere/graphene networks for efficient photocatalytic hydrogen evolutionWang, Zhijian; Liu, Zhi; Chen, Jiazang; Yang, Hongbin; Luo, Jianqiang; Gao, Jiajian; Zhang, Junming; Yang, Cangjie; Jia, Suping; Liu, Bin
 2018Single cobalt atoms anchored on porous N-doped graphene with dual reaction sites for efficient Fenton-like catalysisLi, Xuning; Huang, Xiang; Xi, Shibo; Miao, Shu; Ding, Jie; Cai, Weizheng; Liu, Song; Yang, Xiaoli; Yang, Hongbin; Gao, Jiajian; Wang, Junhu; Huang, Yanqiang; Zhang, Tao; Liu, Bin