Browsing by Author Guo, Zhen

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
 2014Coating two-dimensional nanomaterials with metal-organic frameworksHuang, Xiao; Zheng, Bing; Liu, Zhengdong; Tan, Chaoliang; Liu, Juqing; Chen, Bo; Li, Hai; Chen, Junze; Zhang, Xiao; Fan, Zhanxi; Zhang, Weina; Guo, Zhen; Huo, Fengwei; Yang, Yanhui; Xie, Ling-Hai; Huang, Wei; Zhang, Hua
2021Control of microgridsGuo, Zhen
2020Digital twins for additive manufacturing : a state‐of‐the‐art reviewZhang, Li; Chen, Xiaoqi; Zhou, Wei; Cheng, Taobo; Chen, Lijia; Guo, Zhen; Han, Bing; Lu, Longxin
 2012Epoxidation of trans-stilbene and cis-cyclooctene over mesoporous vanadium catalysts : support composition and pore structure effectGuo, Zhen; Zhou, Chunmei; Hu, Shuangquan; Chen, Yuanting; Jia, Xinli; Lau, Raymond; Yang, Yanhui
2023Ferromagnetism emerged from non-ferromagnetic atomic crystalsGong, Cheng; Zhang, Peiyao; Norden, Tenzin; Li, Quanwei; Guo, Zhen; Chaturvedi, Apoorva; Najafi, Arman; Lan, Shoufeng; Liu, Xiaoze; Wang, Yuan; Gong, Shi-Jing; Zeng, Hao; Zhang, Hua; Petrou, Athos; Zhang, Xiang
 2014Hydrogenation of Furfural as Model Reaction of Bio-Oil Stabilization under Mild Conditions Using Multiwalled Carbon Nanotube (MWNT)-Supported Pt CatalystsWang, Chuan; Guo, Zhen; Yang, Yanhui; Chang, Jie; Borgna, Armando
2019A mesoporous nanoenzyme derived from metal–organic frameworks with endogenous oxygen generation to alleviate tumor hypoxia for significantly enhanced photodynamic therapyWang, Dongdong; Wu, Huihui; Lim, Wei Qi; Phua, Fiona Soo Zeng; Xu, Pengping; Chen, Qianwang; Guo, Zhen; Zhao, Yanli
2020Metal−organic framework derived multicomponent nanoagent as a reactive oxygen species amplifier for enhanced photodynamic therapyWang, Dongdong; Wu, Huihui; Yang, Guangbao; Qian, Cheng; Gu, Long; Wang, Hou; Zhou, Weiqiang; Liu, Jiawei; Wu, Yinglong; Zhang, Xiaodong; Guo, Zhen; Chen, Hongzhong; Jana, Deblin; Zhao, Yanli
 2012Model-aided optimization and analysis of multi-component catalysts : application to selective hydrogenation of cinnamaldehydeYan, Wenjin; Guo, Zhen; Jia, Xinli; Kariwala, Vinay; Chen, Tao; Yang, Yanhui
2019A review of perovskite photovoltaic materials' synthesis and applications via chemical vapor deposition methodLiu, Xia; Cao, Lianzhen; Guo, Zhen; Li, Yingde; Gao, Weibo; Zhou, Lianqun
2021Self‐assembled single‐site nanozyme for tumor‐specific amplified cascade enzymatic therapyWang, Dongdong; Wu, Huihui; Wang, Changlai; Gu, Long; Chen, Hongzhong; Jana, Deblin; Feng, Lili; Liu, Jiawei; Wang, Xueying; Xu, Pengping; Guo, Zhen; Chen, Qianwang; Zhao, Yanli
 2012Toward the decoration of Pt nanoparticles supported on carbon nanotubes with Fe oxides and its effect on the catalytic reactionGuo, Zhen; Zhou, Chunmei; Shi, Daming; Wang, Yifan; Jia, Xinli; Chang, Jie; Borgna, Armando; Wang, Chuan; Yang, Yanhui