Browsing by Author He, Shikun

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Angle-resolved broadband ferromagnetic resonance apparatus enabled through a spring-loaded sample mounting manipulatorHe, Shikun; Qin, Qing; Zhou, Tiejun; Panagopoulos, Christos
2016A broadband ferromagnetic resonance dipper probe for magnetic damping measurements from 4.2 K to 300 KHe, Shikun; Panagopoulos, Christos
2016Current induced domain wall motion in antiferromagnetically coupled (Co70Fe30/Pd) multilayer nanowiresMeng, Zhaoliang; He, Shikun; Huang, Lisen; Qiu, Jinjun; Zhou, Tiejun; Panagopoulos, Christos; Han, Guchang; Teo, Kie-Leong
2018Doping effects on structural and magnetic properties of Heusler alloys Fe 2 Cr 1-x Co x SiLiu, Yifan; Ren, Lizhu; Zheng, Yuhong; He, Shikun; Liu, Yang; Yang, Ping; Yang, Hyunsoo; Teo, Kie Leong
2017Magnetization dynamics and its scattering mechanism in thin CoFeB films with interfacial anisotropyOkada, Atsushi; He, Shikun; Gu, Bo; Kanai, Shun; Soumyanarayanan, Anjan; Lim, Sze Ter; Tran, Michael; Mori, Michiyasu; Maekawa, Sadamichi; Matsukura, Fumihiro; Ohno, Hideo; Panagopoulos, Christos
2021Microwave resonances of magnetic skyrmions in thin film multilayersSatywali, Bhartendu; Kravchuk, Volodymyr P.; Pan, Liqing; Raju, M.; He, Shikun; Ma, Fusheng; Petrović, Alexander Paul; Garst, Markus; Panagopoulos, Christos
2017Tunable magnetization relaxation of Fe2Cr1−xCoxSi half-metallic Heusler alloys by band structure engineeringHe, Shikun; Liu, Yifan; Zheng, Yuhong; Qin, Qing; Wen, Zhenchao; Wu, Qingyun; Yang, Yi; Wang, Yupu; Feng, YuanPing; Teo, Kie Leong; Panagopoulos, Christos
2016A versatile rotary-stage high frequency probe station for studying magnetic films and devicesHe, Shikun; Meng, Zhaoliang; Huang, Lisen; Yap, Lee Koon; Zhou, Tiejun; Panagopoulos, Christos