Browsing by Author Hu, Wenping

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
 2013Atomically flat, large-sized, two-dimensional organic nanocrystalsJiang, Hui; Zhang, Keke; Ye, Jun; Wei, Fengxia; Hu, Peng; Guo, Jun; Liang, Chunyong; Chen, Xiaodong; Zhao, Yang; Hu, Wenping; McNeil, L. E.; Kloc, Christian
 2018From linear to angular isomers : achieving tunable charge transport in single‐crystal indolocarbazoles through delicate synergetic CH/NH⋅⋅⋅π interactionsJiang, Hui; Hu, Peng; Ye, Jun; Chaturvedi, Apoorva; Zhang, Keke K.; Li, Yongxin; Long, Yi; Fichou, Denis; Kloc, Christian; Hu, Wenping
 2011High-performance organic single-crystal field-effect transistors of indolo[3,2-b]carbazole and their potential applications in gas controlled organic memory devicesHu, Wenping; Jiang, Hui; Zhao, Huaping; Zhang, Keke K.; Chen, Xiaodong; Kloc, Christian
 2018Hole mobility modulation in single‐crystal metal phthalocyanines by changing the metal–π/π–π interactionsJiang, Hui; Hu, Peng; Ye, Jun; Ganguly, Rakesh; Li, Yongxin; Long, Yi; Fichou, Denis; Hu, Wenping; Kloc, Christian
2016Soft-Etching Copper and Silver Electrodes for Significant Device Performance Improvement toward Facile, Cost-Effective, Bottom-Contacted, Organic Field-Effect TransistorsWang, Zongrui; Dong, Huanli; Zou, Ye; Zhao, Qiang; Tan, Jiahui; Liu, Jie; Lu, Xiuqiang; Xiao, Jinchong; Zhang, Qichun; Hu, Wenping
 2018Structure engineering : extending the length of azaacene derivatives through quinone bridgesWang, Zilong; Wang, Zongrui; Zhou, Yecheng; Gu, Peiyang; Liu, Guangfeng; Zhao, Kexiang; Nie, Lina; Zeng, Qingsheng; Zhang, Jing; Li, Yongxin; Ganguly, Rakesh; Aratani, Naoki; Huang, Li; Liu, Zheng; Yamada, Hiroko; Hu, Wenping; Zhang, Qichun
 2017Tuning of the degree of charge transfer and the electronic properties in organic binary compounds by crystal engineering : a perspectiveJiang, Hui; Hu, Peng; Ye, Jun; Zhang, Keke K.; Long, Yi; Hu, Wenping; Kloc, Christian