Browsing by Author Huang, Jing

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Asynchronous high-speed feature extraction image sensorHuang, Jing
2014Development of an advanced nano-satellite VELOX-I-study of high speed motion detection CMOS image sensor designHuang, Jing
 2018Event-guided structured output tracking of fast-moving objects using a CeleX sensorHuang, Jing; Wang, Shizheng; Guo, Menghan; Chen, Shoushun
2012Iron-phthalocyanine molecular junction with high spin filter efficiency and negative differential resistanceHuang, Jing; Xu, Ke; Lei, Shulai; Su, Haibin; Yang, Shangfeng; Li, Qunxiang; Yang, Jinlong
 2018Near-infrared fluorescent pyrrolopyrrole cyanine derivatives and colloidal nanoparticles with tunable optical properties for in vivo bioimagingHuang, Shuo; Yang, Cangjie; Huang, Jing; Wang, Xiaochen; Wang, Mingfeng
 2019Spatial engineering of a Co(OH)ₓ encapsulated p-Cu₂S/n-BiVO₄ photoanode : simultaneously promoting charge separation and surface reaction kinetics in solar water splittingHe, Bing; Wang, Yang; Liu, Xueqin; Li, Yinchang; Hu, Xiaoqin; Huang, Jing; Yu, Yongsheng; Shu, Zhu; Li, Zhen; Zhao, Yanli
 2019Synergistically enhanced charge separation in BiFeO3/Sn:TiO2 nanorod photoanode via bulk and surface dual modificationsHuang, Jing; Wang, Yang; Liu, Xueqin; Li, Yinchang; Hu, Xiaoqin; He, Bing; Shu, Zhu; Li, Zhen; Zhao, Yanli
 2012A theoretical study of spin-polarized transport properties of planar four-coordinate Fe complexesHuang, Jing; Wang, Weiyi; Yang, Shangfeng; Su, Haibin; Li, Qunxiang; Yang, Jinlong