Browsing by Author Huang, Ruoyan

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Carbene-catalyzed α-carbon amination of chloroaldehydes for enantioselective access to dihydroquinoxaline derivativesHuang, Ruoyan; Chen, Xingkuan; Mou, Chengli; Luo, Guoyong; Li, Yongjia; Li, Xiangyang; Xue, Wei; Jin, Zhichao; Chi, Robin Yonggui
2018Direct activation of β-sp3-carbons of saturated carboxylic esters as electrophilic carbons via oxidative carbene catalysisLiu, Bin; Wang, Weihong; Huang, Ruoyan; Yan, Jiekuan; Wu, Jichang; Xue, Wei; Yang, Song; Jin, Zhichao; Chi, Robin Yonggui
2018Enantioselective access to multi-cyclic α-amino phosphonates via carbene-catalyzed cycloaddition reactions between enals and six-membered cyclic iminesSun, Jun; Mou, Chengli; Liu, Changyi; Huang, Ruoyan; Zhang, Shupeng; Zheng, Pengcheng; Chi, Robin Yonggui
2018Kinetic resolution of 1,2-diols via NHC-catalyzed site-selective esterificationLiu, Bin; Yan, Jiekuan; Huang, Ruoyan; Wang, Weihong; Jin, Zhichao; Zanoni, Giuseppe; Zheng, Pengcheng; Yang, Song; Chi, Robin Yonggui