Browsing by Author Hung, Sung-Fu

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
 2023Atomic metal–non-metal catalytic pair drives efficient hydrogen oxidation catalysis in fuel cellsWang, Qilun; Wang, Huawei; Cao, Hao; Tung, Ching-Wei; Liu, Wei; Hung, Sung-Fu; Wang, Weijue; Zhu, Chun; Zhang, Zihou; Cai, Weizheng; Cheng, Yaqi; Tao, Hua Bing; Chen, Hao Ming; Wang, Yang-Gang; Li, Yujing; Yang, Hongbin; Huang, Yanqiang; Li, Jun; Liu, Bin
 2018Atomically dispersed Ni(I) as the active site for electrochemical CO2 reductionYang, Hong Bin; Hung, Sung-Fu; Liu, Song; Yuan, Kaidi; Miao, Shu; Zhang, Liping; Huang, Xiang; Wang, Hsin-Yi; Cai, Weizheng; Chen, Rong; Gao, Jiajian; Yang, Xiaofeng; Chen, Wei; Huang, Yanqiang; Chen, Hao Ming; Li, Chang Ming; Zhang, Tao; Liu, Bin
2023Boosting activity of Fe-N4 sites in single-Fe-atom catalysts via S in the second coordination sphere for direct methanol fuel cellsZhang, Jincheng; Wang, Qilun; Qiu, Chunyu; Gan, Liyong; Ding, Jie; Li, Fuhua; Wang, Tian; Liu, Yuhang; Wang, Yucheng; Tao, Huabing; Hung, Sung-Fu; Yang, Hongbin; Liu, Bin
2019Breaking long-range order in iridium oxide by alkali ion for efficient water oxidationGao, Jiajian; Xu, Cong-Qiao; Hung, Sung-Fu; Liu, Wei; Cai, Weizheng; Zeng, Zhiping; Jia, Chunmiao; Chen, Hao Ming; Xiao, Hai; Li, Jun; Huang, Yanqiang; Liu, Bin
2024Dynamic chloride ion adsorption on single iridium atom boosts seawater oxidation catalysisDuan, Xinxuan; Sha, Qihao; Li, Pengsong; Li, Tianshui; Yang, Guotao; Liu, Wei; Yu, Ende; Zhou, Daojin; Fang, Jinjie; Chen, Wenxing; Chen, Yizhen; Zheng, Lirong; Liao, Jiangwen; Wang, Zeyu; Li, Yaping; Yang, Hongbin; Zhang, Guoxin; Zhuang, Zhongbin; Hung, Sung-Fu; Jing, Changfei; Luo, Jun; Bai, Lu; Dong, Juncai; Xiao, Hai; Liu, Wen; Kuang, Yun; Liu, Bin; Sun, Xiaoming
 2018An earth-abundant catalyst-based seawater photoelectrolysis system with 17.9% solar-to-hydrogen efficiencyHsu, Shao-Hui; Miao, Jianwei; Zhang, Liping; Gao, Jiajian; Wang, Hongming; Tao, Huabing; Hung, Sung-Fu; Vasileff, Anthony; Qiao, Shi Zhang; Liu, Bin
 2018High spin state promotes water oxidation catalysis at neutral pH in spinel cobalt oxideMa, Lin; Hung, Sung-Fu; Zhang, Liping; Cai, Weizheng; Yang, Hongbin; Chen, Hao Ming; Liu, Bin
 2021In situ precise tuning of bimetallic electronic effect for boosting oxygen reduction catalysisZhang, Junming; Xu, Weichang; Liu, Yuan; Hung, Sung-Fu; Liu, Wei; Lam, Zhenhui; Tao, Hua Bing; Yang, Hongbin; Cai, Weizheng; Xiao, Hai; Chen, Hongyu; Liu, Bin
 2014Metal-cluster-decorated TiO2 nanotube arrays : a composite heterostructure toward versatile photocatalytic and photoelectrochemical applicationsXiao, Fang-Xing; Hung, Sung-Fu; Miao, Jianwei; Wang, Hsin-Yi; Yang, Hongbin; Liu, Bin
 2015One-dimensional hybrid nanostructures for heterogeneous photocatalysis and photoelectrocatalysisXiao, Fang-Xing; Miao, Jianwei; Tao, Hua Bing; Hung, Sung-Fu; Wang, Hsin-Yi; Yang, Hongbin; Chen, Jiazang; Chen, Rong; Liu, Bin
 2023Operando spectroscopic analysis of axial oxygen-coordinated single-Sn-atom sites for electrochemical CO₂ reductionDeng, Yachen; Zhao, Jian; Wang, Shifu; Chen, Ruru; Ding, Jie; Tsai, Hsin-Jung; Zeng, Wen-Jing; Hung, Sung-Fu; Xu, Wei; Wang, Junhu; Jaouen, Frédéric; Li, Xuning; Huang, Yanqiang; Liu, Bin
2022Surface enrichment of Ir on the IrRu alloy for efficient and stable water oxidation catalysis in acidZhang, Junming; Cao, Xueli; Jiang, Ya-Fei; Hung, Sung-Fu; Liu, Wei; Yang, Hong Bin; Xu, Cong-Qiao; Li, Dong-Sheng; Zhang, Tianyu; Li, Yujing; Li, Jun; Liu, Bin
 2018Tuning the electronic spin state of catalysts by strain control for highly efficient water electrolysisHsu, Shao-Hui; Hung, Sung-Fu; Wang, Hsin-Yi; Xiao, Fang-Xing; Zhang, Liping; Yang, Hongbin; Chen, Hao Ming; Lee, Jong-Min; Liu, Bin
 2021Unveiling the in situ generation of a monovalent Fe(I) site in the single-Fe-atom catalyst for electrochemical CO₂ reductionLi, Xuning; Zeng, Yaqiong; Tung, Ching-Wei; Lu, Ying-Rui; Baskaran, Sambath; Hung, Sung-Fu; Wang, Shifu; Xu, Cong-Qao; Wang, Junhu; Chan, Ting-Shan; Chen, Hao Ming; Jiang, Jianchao; Yu, Qi; Huang, Yanqiang; Li, Jun; Zhang, Tao; Liu, Bin