Browsing by Author Jiang, Hui

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
 2013Atomically flat, large-sized, two-dimensional organic nanocrystalsJiang, Hui; Zhang, Keke; Ye, Jun; Wei, Fengxia; Hu, Peng; Guo, Jun; Liang, Chunyong; Chen, Xiaodong; Zhao, Yang; Hu, Wenping; McNeil, L. E.; Kloc, Christian
2016Control of radiative exciton recombination by charge transfer induced surface dipoles in MoS2 and WS2 monolayersHu, Peng; Ye, Jun; He, Xuexia; Du, Kezhao; Zhang, Keke; Wang, Xingzhi; Xiong, Qihua; Liu, Zheng; Jiang, Hui; Kloc, Christian
 2012Disc-like 7, 14-dicyano-ovalene-3,4:10,11-bis(dicarboximide) as a solution-processible n-type semiconductor for air stable field-effect transistorsLi, Jinling; Chang, Jing-Jing; Tan, Huei Shuan; Jiang, Hui; Chen, Xiaodong; Chen, Zhikuan; Zhang, Jie; Wu, Jishan
 2014Epitaxial growth of successive CdSe ultrathin films and quantum dot layers on TiO2 nanorod arrays for photo-electrochemical cellsFeng, Shuanglong; Wu, Jin; Hu, Peng; Chen, Ying; Ma, Bing; Peng, Jiangying; Yang, Junyou; Jiang, Hui
 2018From linear to angular isomers : achieving tunable charge transport in single‐crystal indolocarbazoles through delicate synergetic CH/NH⋅⋅⋅π interactionsJiang, Hui; Hu, Peng; Ye, Jun; Chaturvedi, Apoorva; Zhang, Keke K.; Li, Yongxin; Long, Yi; Fichou, Denis; Kloc, Christian; Hu, Wenping
 2011High-performance organic single-crystal field-effect transistors of indolo[3,2-b]carbazole and their potential applications in gas controlled organic memory devicesHu, Wenping; Jiang, Hui; Zhao, Huaping; Zhang, Keke K.; Chen, Xiaodong; Kloc, Christian
2019Highly stretchable, elastic, and ionic conductive hydrogel for artificial soft electronicsZhou, Yang; Wan, Changjin; Yang, Yongsheng; Yang, Hui; Wang, Shancheng; Dai, Zhendong; Ji, Keju; Jiang, Hui; Chen, Xiaodong; Long, Yi
 2018Hole mobility modulation in single‐crystal metal phthalocyanines by changing the metal–π/π–π interactionsJiang, Hui; Hu, Peng; Ye, Jun; Ganguly, Rakesh; Li, Yongxin; Long, Yi; Fichou, Denis; Hu, Wenping; Kloc, Christian
 2012Impurities in zone-refining anthracene crystalsHong, Irvine Huamin; Tan, Ke Jie; Toh, Minglin; Jiang, Hui; Zhang, Keke; Kloc, Christian
2016Single photon triggered dianion formation in TCNQ and F4TCNQ crystalsMa, Lin; Hu, Peng; Jiang, Hui; Kloc, Christian; Sun, Handong; Soci, Cesare; Voityuk, Alexander A.; Michel-Beyerle, Maria E.; Gurzadyan, Gagik G.
2013Single-crystal growth of organic semiconductorsJiang, Hui; Kloc, Christian
 2017Tuning of the degree of charge transfer and the electronic properties in organic binary compounds by crystal engineering : a perspectiveJiang, Hui; Hu, Peng; Ye, Jun; Zhang, Keke K.; Long, Yi; Hu, Wenping; Kloc, Christian