Browsing by Author Jiang, Xian

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
 20191-Naphthol induced Pt3Ag nanocorals as bifunctional cathode and anode catalysts of direct formic acid fuel cellsJiang, Xian; Liu, Yang; Wang, Jiaxin; Wang, Yufei; Xiong, Yuexin; Liu, Qun; Li, Naixu; Zhou, Jiancheng; Fu, Gengtao; Sun, Dongmei; Tang, Yawen
 2020Atomically dispersed CoN4/B, N-C nanotubes boost oxygen reduction in rechargeable Zn–air batteriesZhao, Ruopeng; Chen, J.; Chen, Z.; Jiang, Xian; Fu, Gengtao; Tang, Y.; Jin, W.; Lee, Jong-Min; Huang, S.
 2020B, N-doped ultrathin carbon nanosheet superstructure for high-performance oxygen reduction reaction in rechargeable zinc-air batteryZhao, Ruopeng; Li, Qinghua; Chen, Zhijing; Jose, Vishal; Jiang, Xian; Fu, Gengtao; Lee, Jong-Min; Huang, Shaoming
 2020Embedded PdFe@N-carbon nanoframes for oxygen reduction in acidic fuel cellsJiang, Xian; Elouarzaki, Kamal; Tang, Yawen; Zhou, Jiancheng; Fu, Gengtao; Lee, Jong-Min
2018Robust bifunctional oxygen electrocatalyst with a “rigid and flexible” structure for air-cathodesFu, Gengtao; Jiang, Xian; Chen, Yifan; Xu, Lin; Sun, Dongmei; Lee, Jong-Min; Tang, Yawen
 2019Treelike two-level PdₓAgᵧ nanocrystals tailored for bifunctional fuel cell electrocatalysisJiang, Xian; Xiong, Yuexin; Wang, Yufei; Wang, Jiaxin; Li, Naixu; Zhou, Jiancheng; Fu, Gengtao; Sun, Dongmei; Tang, Yawen