Browsing by Author Jin, Bin

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2021A bulk-heterostructure nanocomposite electrolyte of Ce0.8Sm0.2O2-δ–SrTiO3 for low-temperature solid oxide fuel cellsCai, Yixiao; Chen, Yang; Akbar, Muhammad; Jin, Bin; Tu, Zhengwen; Mushtaq, Naveed; Wang, Baoyuan; Qu, Xiangyang; Xia, Chen; Huang, Yizhong
 2012Layout-expectation-based model for image search re-rankingJin, Bin; Lin, Weiyao; Wu, Jianxin; Wu, Tianhao; Huang, Jun; Zhang, Chongyang