Browsing by Author Kong, Hao

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Bringing AI to edge : from deep learning's perspectiveLiu, Di; Kong, Hao; Luo, Xiangzhong; Liu, Weichen; Subramaniam, Ravi
2021Designing efficient DNNs via hardware-aware neural architecture search and beyondLuo, Xiangzhong; Liu, Di; Huai, Shuo; Kong, Hao; Chen, Hui; Liu, Weichen
2021EDLAB : a benchmark for edge deep learning acceleratorsKong, Hao; Huai, Shuo; Liu, Di; Zhang, Lei; Chen, Hui; Zhu, Shien; Li, Shiqing; Liu, Weichen; Rastogi, Manu; Subramaniam, Ravi; Athreya, Madhu; Lewis, M. Anthony
2022HACScale : hardware-aware compound scaling for resource-efficient DNNsKong, Hao; Liu, Di; Luo, Xiangzhong; Liu, Weichen; Subramaniam, Ravi
 2021Hierarchical nano-to-molecular disassembly of boron dipyrromethene nanoparticles for enhanced tumor penetration and activatable photodynamic therapyZhang, Yonghe; Zhao, Ruibo; Liu, Jia; Kong, Hao; Zhang, Kebiao; Zhang, Yuan-Ning; Kong, Xiangdong; Zhang, Quan; Zhao, Yanli