Browsing by Author Lai, Linfei

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
 2015Binary metal sulfides and polypyrrole on vertically aligned carbon nanotube arrays/carbon fiber paper as high-performance electrodesCai, Xiaoyi; Hansen, Reinack Varghese; Zhang, Lili; Li, Baosheng; Poh, Chee Kok; Lim, San Hua; Chen, Luwei; Yang, Jinglei; Lai, Linfei; Lin, Jianyi; Shen, Zexiang
 2012Carbon nanotube-based materials for fuel cell applicationsLiu, Jilei; Lai, Linfei; Sahoo, Nanda Gopal; Zhou, Weijiang; Shen, Zexiang; Chan, Siew Hwa
2018Electrochemically synthesis of nickel cobalt sulfide for high-performance flexible asymmetric supercapacitorsZhang, Chunyan; Cai, Xiaoyi; Qian, Yao; Jiang, Haifeng; Zhou, Lijun; Li, Baosheng; Lai, Linfei; Shen, Zexiang; Huang, Wei
2013Energy storage applications of graphene-based materialsLai, Linfei
 2012Engineering the electronic structure of grapheneZhan, Da; Yan, Jiaxu; Lai, Linfei; Ni, Zhenhua; Liu, Lei; Shen, Zexiang
 2012Exploration of the active center structure of nitrogen-doped graphene-based catalysts for oxygen reduction reactionLai, Linfei; Potts, Jeffrey R.; Zhan, Da; Wang, Liang; Poh, Chee Kok; Tang, Chunhua; Ruoff, Rodney S.; Gong, Hao; Shen, Zexiang; Lin, Jianyi
 2014High-performance asymmetric pseudocapacitor cell based on cobalt hydroxide/graphene and polypyrrole/graphene electrodesCai, Xiaoyi; Lim, San Hua; Poh, Chee Kok; Lai, Linfei; Lin, Jianyi; Shen, Zexiang
2011Influences of graphene oxide support on the electrochemical performances of graphene oxide-MnO2 nanocompositesYang, Huanping; Jiang, Jian; Zhou, Weiwei; Lai, Linfei; Xi, Lifei; Lam, Yeng Ming; Shen, Zexiang; Khezri, Bahareh; Yu, Ting
 2012Preparation of supercapacitor electrodes through selection of graphene surface functionalitiesLai, Linfei; Yang, Huanping; Wang, Liang; Teh, Boon Kin; Zhong, Jianqiang; Chou, Harry; Chen, Luwei; Chen, Wei; Shen, Zexiang; Ruoff, Rodney S.; Lin, Jianyi
 2013Three dimensionals α-Fe2O3/polypyrrole (Ppy) nanoarray as anode for micro lithium ion batteriesLai, Linfei; Yang, Huanping; Lim, San Hua; Zhen, Yongda; Yu, Ting; Shen, Zexiang; Lin, Jianyi; Liu, Jilei; Zhou, Weiwei