Browsing by Author Lai, Linfei

Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
 2015Binary metal sulfides and polypyrrole on vertically aligned carbon nanotube arrays/carbon fiber paper as high-performance electrodesCai, Xiaoyi; Hansen, Reinack Varghese; Zhang, Lili; Li, Baosheng; Poh, Chee Kok; Lim, San Hua; Chen, Luwei; Yang, Jinglei; Lai, Linfei; Lin, Jianyi; Shen, Zexiang
 2012Carbon nanotube-based materials for fuel cell applicationsLiu, Jilei; Lai, Linfei; Sahoo, Nanda Gopal; Zhou, Weijiang; Shen, Zexiang; Chan, Siew Hwa
 2019A cathode for Li-ion batteries made of vanadium oxide on vertically aligned carbon nanotube arrays/graphene foamJiang, Haifeng; Wei, Zengxi; Cai, Xiaoyi; Lai, Linfei; Ma, Jianmin; Huang, Wei
 2019Co₂P@N,P-codoped carbon nanofiber as a free-standing air electrode for Zn-air batteries : synergy effects of CoNₓ satellite shellsGao, Jingchang; Wang, Jinming; Zhou, Lijun; Cai, Xiaoyi; Zhan, Da; Hou, Mingzhen; Lai, Linfei
 2019Durable freestanding hierarchical porous electrode for rechargeable zinc-air batteriesCai, Xiaoyi; Lai, Linfei; Zhou, Lijun; Shen, Zexiang
2018Electrochemically synthesis of nickel cobalt sulfide for high-performance flexible asymmetric supercapacitorsZhang, Chunyan; Cai, Xiaoyi; Qian, Yao; Jiang, Haifeng; Zhou, Lijun; Li, Baosheng; Lai, Linfei; Shen, Zexiang; Huang, Wei
2013Energy storage applications of graphene-based materialsLai, Linfei
 2012Engineering the electronic structure of grapheneZhan, Da; Yan, Jiaxu; Lai, Linfei; Ni, Zhenhua; Liu, Lei; Shen, Zexiang
 2012Exploration of the active center structure of nitrogen-doped graphene-based catalysts for oxygen reduction reactionLai, Linfei; Potts, Jeffrey R.; Zhan, Da; Wang, Liang; Poh, Chee Kok; Tang, Chunhua; Ruoff, Rodney S.; Gong, Hao; Shen, Zexiang; Lin, Jianyi
 2017A free-standing Li4Ti5O12/graphene foam composite as anode material for Li-ion hybrid supercapacitorQian, Yao; Cai, Xiaoyi; Zhang, Chunyan; Jiang, Haifeng; Zhou, Lijun; Li, Baosheg; Lai, Linfei
 2014High-performance asymmetric pseudocapacitor cell based on cobalt hydroxide/graphene and polypyrrole/graphene electrodesCai, Xiaoyi; Lim, San Hua; Poh, Chee Kok; Lai, Linfei; Lin, Jianyi; Shen, Zexiang
2011Influences of graphene oxide support on the electrochemical performances of graphene oxide-MnO2 nanocompositesYang, Huanping; Jiang, Jian; Zhou, Weiwei; Lai, Linfei; Xi, Lifei; Lam, Yeng Ming; Shen, Zexiang; Khezri, Bahareh; Yu, Ting
 2017N, P co‐doped hierarchical porous graphene as a metal‐free bifunctional air cathode for Zn − air batteriesZhou, Lijun; Zhang, Chunyan; Cai, Xiaoyi; Qian, Yao; Jiang, Haifeng; Li, Baosheng; Lai, Linfei; Shen, Zexiang; Huang, Wei
 2018One-step coaxial electrodeposition of Co0.85Se on CoNi2S4 nanotube arrays for flexible solid-state asymmetric supercapacitorsZhang, Chunyan; Hou, Mingzhen; Cai, Xiaoyi; Lin, Jianjian; Liu, Xiang; Wang, Ruirui; Zhou, Lijun; Gao, Jingchang; Li, Baosheng; Lai, Linfei
 2012Preparation of supercapacitor electrodes through selection of graphene surface functionalitiesLai, Linfei; Yang, Huanping; Wang, Liang; Teh, Boon Kin; Zhong, Jianqiang; Chou, Harry; Chen, Luwei; Chen, Wei; Shen, Zexiang; Ruoff, Rodney S.; Lin, Jianyi
 2019Selection of graphene dopants for Na3V2(PO4)3 graphene composite as high rate, ultra long-life sodium-ion battery cathodesJiang, Haifeng; Cai, Xiaoyi; Wang, Zhan; Zhang, Lili; Zhou, Lijun; Lai, Linfei; Liu, Xiang
 2013Three dimensionals α-Fe2O3/polypyrrole (Ppy) nanoarray as anode for micro lithium ion batteriesLai, Linfei; Yang, Huanping; Lim, San Hua; Zhen, Yongda; Yu, Ting; Shen, Zexiang; Lin, Jianyi; Liu, Jilei; Zhou, Weiwei