Browsing by Author Lee, Richmond

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
 2012A concise, efficient synthesis of sugar-based benzothiazoles through chemoselective intramolecular C–S couplingShen, Chao; Xia, Haijun; Yan, Hua; Chen, Xinzhi; Ranjit, Sadananda; Xie, Xiaoji; Tan, Davin; Lee, Richmond; Yang, Yanmei; Xing, Bengang; Huang, Kuo-Wei; Zhang, Pengfei; Liu, Xiaogang
2018Enantioselective 1,2-Anionotropic Rearrangement of Acylsilane through a Bisguanidinium Silicate Ion PairCao, Weidi; Tan, Davin; Lee, Richmond; Tan, Choon-Hong
2018(Guanidine) copper complex-catalyzed enantioselective dynamic kinetic allylic alkynylation under biphasic conditionCui, Xi-Yang; Ge, Yicen; Tan, Siu Min; Jiang, Huan; Tan, Davin; Lu, Yunpeng; Lee, Richmond; Tan, Choon-Hong
 2012Highly enantio- and diastereoselective reactions of γ-substituted butenolides through direct vinylogous conjugate additionsZhang, Wen; Tan, Davin; Lee, Richmond; Tong, Guanghu; Chen, Wenchao; Qi, Baojian; Huang, Kuo-Wei; Tan, Choon-Hong; Jiang, Zhiyong
 2012Kinetically blocked stable heptazethrene and octazethrene : closed-shell or open-shell in the ground state?Li, Yuan; Heng, Wee-Kuan; Lee, Byung Sun; Aratani, Naoki; Zafra, José L.; Bao, Nina; Lee, Richmond; Sung, Young Mo; Sun, Zhe; Huang, Kuo-Wei; Webster, Richard David; López Navarrete, Juan T.; Kim, Dongho; Osuka, Atsuhiro; Casado, Juan; Ding, Jun; Wu, Jishan
 2012Stable tetrabenzo-chichibabin’s hydrocarbons : tunable ground state and unusual transition between their closed-shell and open-shell resonance formsZeng, Zebing; Sung, Young Mo; Bao, Nina; Tan, Davin; Lee, Richmond; Zafra, José L.; Lee, Byung Sun; Ishida, Masatoshi; Ding, Jun; López Navarrete, Juan T.; Li, Yuan; Zeng, Wangdong; Kim, Dongho; Huang, Kuo-Wei; Webster, Richard David; Casado, Juan; Wu, Jishan