Browsing by Author Li, Xuning

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2021The effect of tuning the coordination sphere of iron complexes for the oxygen reduction reaction in acidic mediaWang, Xiaojiang; Zheng, Tianlong; Tang, Yizhao; Li, Xiaoyu; Rykov, Alexandre I.; Li, Xuning; Wang, Junhu; He, Qinggang; Cheng, Jun; Zhang, Xue
 2018Identifying active sites of nitrogen-doped carbon materials for the CO2 reduction reactionLiu, Song; Yang, Hongbin; Huang, Xiang; Liu, Linghui; Cai, Weizheng; Gao, Jiajian; Li, Xuning; Zhang, Tao; Huang, Yanqiang; Liu, Bin
 2018In situ/operando characterization techniques to probe the electrochemical reactions for energy conversionLi, Xuning; Wang, Hsin-Yi; Yang, Hongbin; Cai, Weizheng; Liu, Song; Liu, Bin
2019In situ/operando techniques for characterization of single-atom catalystsLi, Xuning; Yang, Xiaofeng; Zhang, Junming; Huang, Yanqiang; Liu, Bin
2020Microenvironment modulation of single-atom catalysts and their roles in electrochemical energy conversionLi, Xuning; Liu, Linghui; Ren, Xinyi; Gao, Jiajian; Huang, Yanqiang; Liu, Bin
 2018Shape-controlled synthesis of metal – organic frameworks with adjustable Fenton-like catalytic activityLiu, Jiayi; Li, Xuning; Liu, Biao; Zhao, Chunxiao; Kuang, Zhichong; Hu, Ruisheng; Liu, Bin; Ao, Zhimin; Wang, Junhu
 2018Single cobalt atoms anchored on porous N-doped graphene with dual reaction sites for efficient Fenton-like catalysisLi, Xuning; Huang, Xiang; Xi, Shibo; Miao, Shu; Ding, Jie; Cai, Weizheng; Liu, Song; Yang, Xiaoli; Yang, Hongbin; Gao, Jiajian; Wang, Junhu; Huang, Yanqiang; Zhang, Tao; Liu, Bin
 2017Unique role of Mössbauer spectroscopy in assessing structural features of heterogeneous catalystsLi, Xuning; Zhu, Kaiyue; Pang, Jifeng; Tian, Ming; Liu, Jiayi; Rykov, Alexandre I.; Zheng, Mingyuan; Wang, Xiaodong; Zhu, Xuefeng; Huang, Yanqiang; Liu, Bin; Wang, Junhu; Yang, Weishen; Zhang, Tao