Browsing by Author Liang, Jing

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
 2021Differential evolution using improved crowding distance for multimodal multiobjective optimizationYue, Caitong; Suganthan, Ponnuthurai Nagaratnam; Liang, Jing; Qu, Boyang; Yu, Kunjie; Zhu, Yongsheng; Yan, Li
 2012In situ synthesis of platinum/polyaniline composite counter electrodes for flexible dye-sensitized solar cellsPeng, Shengjie; Liang, Jing; Mhaisalkar, Subodh Gautam; Ramakrishna, Seeram
 2012Kinetically controlled assembly of a spirocyclic aromatic hydrocarbon into polyhedral micro/nanocrystalsLin, Zongqiong; Sun, Peng-Ju; Tay, Yee Yan; Liang, Jing; Liu, Yi; Shi, Nai-En; Xie, Linghai; Yi, Ming-Dong; Qian, Yan; Fan, Qu-Li; Zhang, Hua; Hng, Huey Hoon; Ma, Jan; Zhang, Qichun; Huang, Wei
2008Novel particle swarm optimizers with hybrid, dynamic and adaptive neighborhood structuresLiang, Jing
 2012Polypyrrole nanorod networks/carbon nanoparticles composite counter electrodes for high-efficiency dye-sensitized solar cellsPeng, Shengjie; Tian, Lingling; Liang, Jing; Mhaisalkar, Subodh Gautam; Ramakrishna, Seeram
 2012Silver nanocube-enhanced far-red/near-infrared fluorescence of conjugated polyelectrolyte for cellular imagingGurzadyan, Gagik G.; Liang, Jing; Li, Kai; Lu, Xianmao; Liu, Bin