Browsing by Author Liao, Xinqin

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
20193D viscoplastic finite element modeling of dislocation generation in a large size Si ingot of the directional solidification stageLin, Maohua; Wu, Xinjiang; Liao, Xinqin; Shi, Min; Ou, Disheng; Tsai, Chi-Tay
2019Capacitive touch panel with low sensitivity to water drop employing mutual-coupling electrical field shaping techniqueZhong, Longjie; Lai, Xinquan; Xu, Donglai; Liao, Xinqin; Yang, Chuanshi; Fang, Zhongyuan; Zheng, Yuanjin
 2020Compact quad-element vertically-polarized high-isolation wideband mimo antenna for vehicular base stationWang, Wensong; Zhao, Zhenyu; Sun, Quqin; Liao, Xinqin; Fang, Zhongyuan; See, Kye Yak; Zheng, Yuanjin
2018Controllably enhancing stretchability of highly sensitive fiber-based strain sensors for intelligent monitoringLiao, Xinqin; Wang, Wensong; Wang, Liang; Tang, Kai; Zheng, Yuanjin
2018Directly printed wearable electronic sensing textiles towards human – machine interfacesLiao, Xinqin; Song, Weitao; Zhang, Xiangyu; Huang, Hua; Wang, Yongtian; Zheng, Yuanjin
2019Hetero-contact microstructure to program discerning tactile interactions for virtual realityLiao, Xinqin; Song, Weitao; Zhang, Xiangyu; Zhan, Hongbing; Liu, Yue; Wang, Yongtian; Zheng, Yuanjin
2018Hierarchically distributed microstructure design of haptic sensors for personalized fingertip mechanosensational manipulationLiao, Xinqin; Wang, Wensong; Lin, Maohua; Li, Minghua; Wu, Hualin; Zheng, Yuanjin
2019Synergistic sensing of stratified structures enhancing touch recognition for multifunctional interactive electronicsLiao, Xinqin; Wang, Wensong; Zhong, Longjie; Lai, Xinquan; Zheng, Yuanjin