Browsing by Author Lin, Jun

Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Blockchain and IoT based food traceability for smart agricultureLin, Jun; Shen, Zhiqi; Zhang, Anting; Chai, Yueting
2017A dataset of human decision-making in teamwork managementYu, Han; Shen, Zhiqi; Miao, Chunyan; Leung, Cyril; Chen, Yiqiang; Fauvel, Simon; Lin, Jun; Cui, Lizhen; Pan, Zhengxiang; Yang, Qiang
 2018Enhanced cellular ablation by attenuating hypoxia status and reprogramming tumor-associated macrophages via NIR light-responsive upconversion nanocrystalsAi, Xiangzhao; Hu, Ming; Wang, Zhimin; Lyu, Linna; Zhang, Wenmin; Li, Juan; Yang, Huanghao; Lin, Jun; Xing, Bengang
2015Human factors in agile software developmentLin, Jun
2015An iOS application on digital image correlationLin, Jun
 2018Mini review of TiO2-based multifunctional nanocomposites for near-infrared light-responsive phototherapyWang, Meifang; Hou, Zhiyao; Abdulaziz A. Al Kheraif; Xing, Bengang; Lin, Jun
 2018Nanoformulation of metal complexes : intelligent stimuli-responsive platforms for precision therapeuticsHu, Ming; Ai, Xiangzhao; Wang, Zhimin; Zhang, Zhijun; Cheong, Haolun; Zhang, Wenmin; Lin, Jun; Li, Juan; Yang, Huanghao; Xing, Bengang
2018Near-infrared light-mediated rare-earth nanocrystals: recent advances in improving photon conversion and alleviating the thermal effectLyu, Linna; Cheong, Haolun; Ai, Xiangzhao; Zhang, Wenmin; Li, Juan; Yang, HuangHao; Lin, Jun; Xing, Bengang
 2020Near-infrared photocontrolled therapeutic release via upconversion nanocompositesWang, Zhimin; Thang, Do Cong; Han, Qingyu; Zhao, Xuan; Xie, Xilei; Wang, Zhiyong; Lin, Jun; Xing, Bengang
 2018O2-loaded pH-responsive multifunctional nanodrug carrier for overcoming hypoxia and highly efficient chemo-photodynamic cancer therapyXie, Zhongxi; Cai, Xuechao; Sun, Chunqiang; Liang, Shuang; Shao, Shuai; Huang, Shanshan; Cheng, Ziyong; Pang, Maolin; Xing, Bengang; Al-Kheraif, Abdulaziz Abdullah; Lin, Jun
 2018Rational design of multifunctional Fe@γ-Fe2O3@H-TiO2 nanocomposites with enhanced magnetic and photoconversion effects for wide applications : from photocatalysis to imaging-guided photothermal cancer therapyWang, Meifang; Deng, Kerong; Lü, Wei; Deng, Xiaoran; Li, Kai; Shi, Yanshu; Ding, Binbin; Cheng, Ziyong; Xing, Bengang; Han, Gang; Hou, Zhiyao; Lin, Jun
 2019Recent advances in near-infrared emitting lanthanide-doped nanoconstructs : mechanism, design and application for bioimagingXu, Jiating; Gulzar, Arif; Yang, Piaoping; Bi, Huiting; Yang, Dan; Gai, Shili; He, Fei; Lin, Jun; Xing, Bengang; Jin, Dayong
 2018Recent advances of membrane-cloaked nanoplatforms for biomedical applicationsAi, Xiangzhao; Hu, Ming; Wang, Zhimin; Zhang, Wenmin; Li, Juan; Yang, Huanghao; Lin, Jun; Xing, Bengang
2008Robust deconvolution and control of uncertain and time delay systemsLin, Jun
2017Synthesis and optimization of MoS2@Fe3O4-ICG/Pt(IV) nanoflowers for MR/IR/PA bioimaging and combined PTT/PDT/Chemotherapy triggered by 808 nm laserLiu, Bei; Li, Chunxia; Chen, Guanying; Liu, Bin; Deng, Xiaoran; Wei, Yi; Xia, Jun; Xing, Bengang; Ma, Ping'an; Lin, Jun
 2018Targeted iron nanoparticles with platinum-(IV) prodrugs and anti-EZH2 siRNA show great synergy in combating drug resistance in vitro and in vivoYu, Chang; Ding, Binbin; Zhang, Xinyang; Deng, Xiaoran; Deng, Kerong; Cheng, Ziyong; Xing, Bengang; Jin, Dayong; Ma, Ping'an; Lin, Jun
2018Towards data-driven software engineering skills assessmentLin, Jun; Yu, Han; Pan, Zhengxiang; Shen, Zhiqi; Cui, Lizhen