Browsing by Author Liu, Fayao

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2019CANet : class-agnostic segmentation networks with iterative refinement and attentive few-shot learningZhang, Chi; Lin, Guosheng; Liu, Fayao; Yao, Rui; Shen, Chunhua
2020CRNet : cross-reference networks for few-shot segmentationLiu, Weide; Zhang, Chi; Lin, Guosheng; Liu, Fayao
 2022Feature flow: in-network feature flow estimation for video object detectionJin, Ruibing; Lin, Guosheng; Wen, Changyun; Wang, Jianliang; Liu, Fayao
2018Local fusion networks with chained residual pooling for video action recognitionHe, Feixiang; Liu, Fayao; Yao, Rui; Lin, Guosheng
2019Pyramid graph networks with connection attentions for region-based one-shot semantic segmentationZhang, Chi; Lin, Guosheng; Liu, Fayao; Guo, Jiushuang; Wu, Qingyao; Yao, Rui
2019SegEQA : video segmentation based visual attention for embodied question answeringLuo, Haonan; Lin, Guosheng; Liu, Zichuan; Liu, Fayao; Tang, Zhenmin; Yao, Yazhou
2017Structured learning of tree potentials in CRF for image segmentationLiu, Fayao; Lin, Guosheng; Qiao, Ruizhi; Shen, Chunhua
2019Towards robust curve text detection with conditional spatial expansionLiu, Zichuan; Lin, Guosheng; Yang, Sheng; Liu, Fayao; Lin, Weisi; Goh, Wang Ling
2020TRRNet : tiered relation reasoning for compositional visual question answeringYang, Xiaofeng; Lin, Guosheng; Lv, Fengmao; Liu, Fayao