Browsing by Author Liu, Fei

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
 2018Antimicrobial graphene materials : the interplay of complex materials characteristics and competing mechanismsKarahan, Hüseyin Enis; Wang, Yilei; Li, Wei; Liu, Fei; Wang, Liang; Sui, Xiao; Muhammad Adil Riaz; Chen, Yuan
 2018An electron deficiency strategy for enhancing hydrogen evolution on CoP nano-electrocatalystsLiao, Hanbin; Sun, Yuanmiao; Dai, Chencheng; Du, Yonghua; Xi, Shibo; Liu, Fei; Yu, Linghui; Yang, Ziyu; Hou, Yanglong; Fisher, Adrian C.; Li, Shuzhou; Xu, Jason Zhichuan
 2014Exchange-coupled fct-FePd/α-Fe nanocomposite magnets converted from Pd/Fe3O4 core/shell nanoparticlesLiu, Fei; Dong, Yunhe; Yang, Wenlong; Yu, Jing; Xu, Zhichuan; Hou, Yanglong
 2022Fabrication and wear property of NiCo coated ZrO₂–Al₂O₃ ceramic particles reinforced high manganese steel-based compositesLi, Cong; Goei, Ronn; Li, Yefei; Shi, Jing; Li, Bo; Liu, Fei; Li, Yuehui; Gao, Yimin; Li, Shuzhou; Zhao, Siyong; Tok, Alfred Iing Yoong
 2018Graphene materials in antimicrobial nanomedicine : current status and future perspectivesKarahan, Hüseyin Enis; Wiraja, Christian; Xu, Chenjie; Wei, Jun; Wang, Yilei; Wang, Liang; Liu, Fei; Chen, Yuan
 2022In-situ sol-gel generation of SiO₂ nanoparticles inside polyamide membrane for enhanced nanofiltrationLi, Jian; Cheng, Lilantian; Song, Weilong; Xu, Yilin; Liu, Fei; Wang, Zhenyu
 2018Sentiment analysis : an automatic contextual analysis and ensemble clustering approach and comparisonAL-Sharuee, Murtadha Talib; Liu, Fei; Pratama, Mahardhika
2022Suppressing motion-induced phase error by using equal-step phase-shifting algorithms in fringe projection profilometryWu, Gaoxu; Yang, Tian; Liu, Fei; Qian, Kemao
 2021The tripartite role of 2D covalent organic frameworks in graphene-based organic solvent nanofiltration membranesSui, Xiao; Wang, Yu; Liu, Fei; Yuan, Ziwen; Wang, Cheng; Yu, Yanxi; Zhou, Kun; Goh, Kunli; Chen, Yuan