Browsing by Author Liu, Yipu

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Atomically dispersed Co₂ -N₆ and Fe-N₄ costructures boost oxygen reduction reaction in both alkaline and acidic mediaWang, Zhe; Jin, Xiaoyan; Zhu, Chao; Liu, Yipu; Tan, Hua; Ku, Ruiqi; Zhang, Yongqi; Zhou, Liujiang; Liu, Zheng; Hwang, Seong-Ju; Fan, Hong Jin
2022Biaxially strained MoS₂ nanoshells with controllable layers boost alkaline hydrogen evolutionZhang, Tao; Liu, Yipu; Yu, Jie; Ye, Qitong; Yang, Liang; Li, Yue; Fan, Hong Jin
2021Bilayer porous polymer for efficient passive building coolingFeng, Chunzao; Yang, Peihua; Liu, Huidong; Mao, Mingran; Liu, Yipu; Xue, Tong; Fu, Jia; Cheng, Ting; Hu, Xuejiao; Fan, Hong Jin; Liu, Kang
2020Thermal self‐protection of zinc‐ion batteries enabled by smart hygroscopic hydrogel electrolytesYang, Peihua; Feng, Chunzao; Liu, Yipu; Cheng, Ting; Yang, Xuelong; Liu, Huidong; Liu, Kang; Fan, Hong Jin
 2021Understanding the synergistic effects of cobalt single atoms and small nanoparticles: enhancing oxygen reduction reaction catalytic activity and stability for zinc-air batteriesWang, Zhe; Zhu, Chao; Tan, Hua; Liu, Jan; Xu, Lulu; Zhang, Yongqi; Liu, Yipu; Zou, Xiaoxin; Liu, Zheng; Lu, Xuehong