Browsing by Author Liu, Yong-Jin

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Constructing intrinsic delaunay triangulations from the dual of geodesic voronoi diagramsLiu, Yong-Jin; Fan, Dian; Xu, Chun-Xu; He, Ying
2015Efficient construction and simplification of Delaunay meshesLiu, Yong-Jin; Xu, Chun-Xu; Fan, Dian; He, Ying
2015Fast wavefront propagation (FWP) for computing exact geodesic distances on meshesXu, Chunxu; Wang, Tuanfeng Y.; Liu, Yong-Jin; Liu, Ligang; He, Ying
2015Intrinsic computation of Centroidal Voronoi Tessellation (CVT) on meshesWang, Xiaoning; Ying, Xiang; Liu, Yong-Jin; Xin, Shi-Qing; Wang, Wenping; Gu, Xianfeng; Mueller-Wittig, Wolfgang; He, Ying
 2017Intrinsic manifold SLIC : a simple and efficient method for computing content-sensitive superpixelsLiu, Yong-Jin; Yu, Minjing; Li, Bing-Jun; He, Ying
2016Manifold Differential Evolution (MDE) : A global optimization method for geodesic Centroidal Voronoi Tessellations on meshesLiu, Yong-Jin; Xu, Chun-Xu; Yi, Ran; Fan, Dian; He, Ying
2014Polyline-sourced geodesic voronoi diagrams on triangle meshesXu, Chunxu; Liu, Yong-Jin; Sun, Qian; Li, Jinyan; He, Ying
2015A unified framework for isotropic meshing based on narrow-band Euclidean distance transformationLeung, Yuen-Shan; Wang, Xiaoning; He, Ying; Liu, Yong-Jin; Wang, Charlie C. L.