Browsing by Author Lu, Shijian

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2019CAD-Net : a context-aware detection network for objects in remote sensing imageryZhang, Gongjie; Lu, Shijian; Zhang, Wei
2020Cascade EF-GAN : progressive facial expression editing with local focusesWu, Rongliang; Zhang, Gongjie; Lu, Shijian; Chen, Tao
2021Defect-GAN : high-fidelity defect synthesis for automated defect inspectionZhang, Gongjie; Cui, Kaiwen; Hung, Tzu-Yi; Lu, Shijian
2019Free-view gait recognitionTian, Yonghong; Wei, Lan; Lu, Shijian; Huang, Tiejun
2022GMLight: lighting estimation via geometric distribution approximationZhan, Fangneng; Yu, Yingchen; Zhang, Changgong; Wu, Rongliang; Hu, Wenbo; Lu, Shijian; Ma, Feiying; Xie, Xuansong; Shao, Ling
2020LEED : label-free expression editing via disentanglementWu, Rongliang; Lu, Shijian
2022Multi-level adversarial network for domain adaptive semantic segmentationHuang, Jiaxing; Guan, Dayan; Xiao, Aoran; Lu, Shijian
2021PNPDet : efficient few-shot detection without forgetting via Plug-and-Play sub-networksZhang, Gongjie; Cui, Kaiwen; Wu, Rongliang; Lu, Shijian; Tian, Yonghong
 2017S-CNN : subcategory-aware convolutional networks for object detectionChen, Tao; Lu, Shijian; Fan, Jiayuan
2020Salient object detection by fusing local and global contextsRen, Qinghua; Lu, Shijian; Zhang, Jinxia; Hu, Renjie
2021Scale variance minimization for unsupervised domain adaptation in image segmentationGuan, Dayan; Huang, Jiaxing; Lu, Shijian; Xiao, Aoran
2018SS-HCNN : semi-supervised hierarchical convolutional neural network for image classificationChen, Tao; Lu, Shijian; Fan, Jiayuan
 2017Superpixel guided deep-sparse-representation learning for hyperspectral image classificationFan, Jiayuan; Chen, Tao; Lu, Shijian
2020Synergistic 2D/3D Convolutional Neural Network for hyperspectral image classificationYang, Xiaofei; Zhang, Xiaofeng; Ye, Yunming; Lau, Raymond Y. K.; Lu, Shijian; Li, Xutao; Huang, Xiaohui
2018YoTube : searching action proposal via recurrent and static regression networksZhu, Hongyuan; Vial, Romain; Lu, Shijian; Peng, Xi; Fu, Huazhu; Tian, Yonghong; Cao, Xianbin