Browsing by Author Luo, Guoyong

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Access to cyclic β-amino acids by amine-catalyzed enantioselective addition of the γ-carbon atoms of α,β-unsaturated imines to enalsLuo, Guoyong; Huang, Zhijian; Zhuo, Shitian; Mou, Chengli; Wu, Jian; Jin, Zhichao; Chi, Robin Yonggui
2019Carbene-catalyzed direct functionalization of the β-sp3 -carbon atoms of α-chloroaldehydesLiu, Bin; Luo, Guoyong; Wang, Hongling; Hao, Lin; Yang, Song; Jin, Zhichao; Chi, Robin Yonggui
2020Carbene-catalyzed enantioselective aromatic N-nucleophilic addition of heteroarenes to ketonesLiu, Yonggui; Luo, Guoyong; Yang, Xing; Jiang, Shichun; Xue, Wei; Chi, Robin Yonggui; Jin, Zhichao
2019Carbene-catalyzed α-carbon amination of chloroaldehydes for enantioselective access to dihydroquinoxaline derivativesHuang, Ruoyan; Chen, Xingkuan; Mou, Chengli; Luo, Guoyong; Li, Yongjia; Li, Xiangyang; Xue, Wei; Jin, Zhichao; Chi, Robin Yonggui
2022Catalytic atroposelective synthesis of axially chiral benzonitriles via chirality control during bond dissociation and CN group formationLv, Ya; Luo, Guoyong; Liu, Qian; Jin, Zhichao; Zhang, Xinglong; Chi, Robin Yonggui
2019Enantioselective indole N-H functionalization enabled by addition of carbene catalyst to indole aldehyde at remote siteYang, Xing; Luo, Guoyong; Zhou, Liejin; Liu, Bin; Zhang, Xiaolei; Gao, Hui; Jin, Zhichao; Chi, Robin Yonggui
2019NHC-catalyzed chemoselective reactions of enals and aminobenzaldehydes for access to chiral dihydroquinolinesWu, Shuquan; Liu, Changyi; Luo, Guoyong; Jin, Zhichao; Zheng, Pengcheng; Chi, Robin Yonggui