Browsing by Author Ng, Michael

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Direct growth of single-metal-atom chainsGuo, Shasha; Fu, Jiecai; Zhang, Peikun; Zhu, Chao; Yao, Heming; Xu, Manzhang; An, Boxing; Wang, Xingli; Tang, Bijun; Deng, Ya; Salim, Teddy; Du, Hongchu; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Xu, Mingquan; Zhou, Wu; Tay, Beng Kang; Zhu, Chao; He, Yanchao; Hofmann, Mario; Hsieh, Ya-Ping; Guo, Wanlin; Ng, Michael; Jia, Chunlin; Zhang, Zhuhua; He, Yongmin; Liu, Zheng
2018High efficiency blue and green light-emitting diodes using ruddlesden–popper inorganic mixed halide perovskites with butylammonium interlayersVashishtha, Parth; Ng, Michael; Shivarudraiah, Sunil B.; Halpert, Jonathan E.