Browsing by Author Niu, Zhiqiang

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
 2013All-solid-state flexible ultrathin micro-supercapacitors based on grapheneNiu, Zhiqiang; Zhang, Li; Liu, Lili; Zhu, Bowen; Dong, Haibo; Chen, Xiaodong
 2012Assembly of graphene sheets into 3D macroscopic structuresYin, Shengyan; Niu, Zhiqiang; Chen, Xiaodong
 2012Electrophoretic build-up of alternately multilayered films and micropatterns based on graphene sheets and nanoparticles and their applications in flexible supercapacitorsZhou, Weiya; Hng, Huey Hoon; Ma, Jan; Chen, Xiaodong; Xie, Sishen; Niu, Zhiqiang; Du, Jianjun; Cao, Xuebo; Sun, Yinghui
 2014High-performance and tailorable pressure sensor based on ultrathin conductive polymer filmShao, Qi; Niu, Zhiqiang; Hirtz, Michael; Jiang, Lin; Liu, Yuanjun; Wang, Zhaohui; Chen, Xiaodong
 2013Highly stretchable, integrated supercapacitors based on single-walled carbon nanotube films with continuous reticulate architectureNiu, Zhiqiang; Dong, Haibo; Zhu, Bowen; Li, Jinzhu; Hng, Huey Hoon; Zhou, Weiya; Chen, Xiaodong; Xie, Sishen
 2012A leavening strategy to prepare reduced graphene oxide foamsNiu, Zhiqiang; Chen, Jun; Hng, Huey Hoon; Ma, Jan; Chen, Xiaodong
 2014Microstructured graphene arrays for highly sensitive flexible tactile sensorsZhu, Bowen; Niu, Zhiqiang; Wang, Hong; Leow, Wan Ru; Wang, Hua; Li, Yuangang; Zheng, Liyan; Wei, Jun; Huo, Fengwei; Chen, Xiaodong
 2014Nanostructured graphene composite papers for highly flexible and foldable supercapacitorsLiu, Lili; Niu, Zhiqiang; Zhang, Li; Zhou, Weiya; Chen, Xiaodong; Xie, Sishen
 2014Porous graphene materials for water remediationNiu, Zhiqiang; Liu, Lili; Zhang, Li; Chen, Xiaodong
 2012A “skeleton/skin” strategy for preparing ultrathin free-standing single-walled carbon nanotube/polyaniline films for high performance supercapacitor electrodesNiu, Zhiqiang; Luan, Pingshan; Shao, Qi; Zhou, Weiya; Chen, Xiaodong; Xie, Sishen; Dong, Haibo; Li, Jinzhu; Chen, Jun; Zhao, Duan; Cai, Le
 2014Structural diversity of bulky graphene materialsLiu, Lili; Niu, Zhiqiang; Zhang, Li; Chen, Xiaodong
 2014A universal strategy to prepare functional porous graphene hybrid architecturesNiu, Zhiqiang; Liu, Lili; Zhang, Li; Shao, Qi; Zhou, Weiya; Chen, Xiaodong; Xie, Sishen