Browsing by Author Shu, Jian-Jun

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Beyond Parrondo’s paradoxShu, Jian-Jun; Wang, Qi-Wen
 2017Dual Solutions for Opposing Mixed Convection in Porous MediaShu, Jian-Jun; Wang, Qi-Wen; Pop, Ioan
2017Financial option insuranceWang, Qi-Wen; Shu, Jian-Jun
 2017Fluid Velocity Slip and Temperature Jump at a Solid SurfaceShu, Jian-Jun; Teo, Ji Bin Melvin; Chan, Weng Kong
2017Fourier-based classification of protein secondary structuresShu, Jian-Jun; Yong, Kian Yan
2015Identification of DNA Motif with MutationShu, Jian-Jun
2012An improved scoring matrix for multiple sequence alignmentShu, Jian-Jun; Yong, Kian Yan; Chan, Weng Kong
2015Magnetic fields facilitate DNA-mediated charge transportLee, Kee Jin; Shu, Jian-Jun; Shao, Fangwei; Wong, Jiun Ru
 1995Mixed-convection laminar film condensation on a semi-infinite vertical plateShu, Jian-Jun; Wilks, Graham
2016A new integrated symmetrical table for genetic codesShu, Jian-Jun
2016A new model for fluid velocity slip on a solid surfaceShu, Jian-Jun; Teo, Ji Bin Melvin; Chan, Weng Kong
2016A New Model for Temperature Jump at a Fluid-Solid InterfaceShu, Jian-Jun; Teo, Ji Bin Melvin; Chan, Weng Kong
2017Programmable DNA-mediated decision makerShu, Jian-Jun; Wang, Qi-Wen; Yong, Kian-Yan
2015Programmable DNA-mediated multitasking processorShu, Jian-Jun; Wang, Qi-Wen; Yong, Kian-Yan; Shao, Fangwei; Lee, Kee Jin