Browsing by Author Sun, Yuanmiao

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
 2016Activation Effect of Electrochemical Cycling on Gold Nanoparticles towards the Hydrogen Evolution Reaction in Sulfuric AcidAger III, Joel W.; Xu, Zhichuan Jason; Wang, Ying; Sun, Yuanmiao; Liao, Hanbin; Sun, Shengnan; Li, Shuzhou
2018Catalyst design for electrochemical CO2 reduction through DFT calculationsSun, Yuanmiao
 2018Defect and pyridinic nitrogen engineering of carbon-based metal-free nanomaterial toward oxygen reductionZhang, Jian; Sun, Yuanmiao; Zhu, Jiawei; Kou, Zongkui; Hu, Pei; Liu, Lei; Li, Shuzhou; Mu, Shichun; Huang, Yunhui
 2018Degree of geometric tilting determines the activity of FeO6 octahedra for water oxidationLi, Haiyan; Chen, Yubo; Xi, Shibo; Wang, Jingxian; Sun, Shengnan; Sun, Yuanmiao; Du, Yonghua; Xu, Zhichuan Jason
 2018An electron deficiency strategy for enhancing hydrogen evolution on CoP nano-electrocatalystsLiao, Hanbin; Sun, Yuanmiao; Dai, Chencheng; Du, Yonghua; Xi, Shibo; Liu, Fei; Yu, Linghui; Yang, Ziyu; Hou, Yanglong; Fisher, Adrian C.; Li, Shuzhou; Xu, Jason Zhichuan
2019Exceptionally active iridium evolved from a pseudo-cubic perovskite for oxygen evolution in acidChen, Yubo; Li, Haiyan; Wang, Jingxian; Du, Yonghua; Xi, Shibo; Sun, Yuanmiao; Sherburne, Matthew; Ager, Joel W.; Fisher, Adrian C.; Xu, Jason Zhichuan
 2018Performance-improved Li-O2 batteries by tailoring the phases of MoxC porous nanorods as an efficient cathodeYu, Hong; Dinh, Khang Ngoc; Sun, Yuanmiao; Fan, Haosen; Wang, Yonghui; Jing, Yao; Li, Shuzhou; Srinivasan, Madhavi; Yan, Qingyu
 2018Photogenerated charge transfer via interfacial internal electric field for significantly improved photocatalysis in direct Z-scheme oxygen-doped carbon nitrogen/CoAl-layered double hydroxide heterojunctionWu, Yan; Wang, Hou; Sun, Yuanmiao; Xiao, Tong; Tu, Wenguang; Yuan, Xingzhong; Zeng, Guangming; Li, Shuzhou; Chew, Jia Wei
2018Ultranarrow graphene nanoribbons toward oxygen reduction and evolution reactionsZhang, Jian; Sun, Yuanmiao; Zhu, Jiawei; Gao, Zhonghui; Li, Shuzhou; Mu, Shichun; Huang, Yunhui
2018Yin-Yang harmony : metal and non-metal dual-doping boosts electrocatalytic activity for alkaline hydrogen evolutionXu, Kun; Sun, Yiqiang; Sun, Yuanmiao; Zhang, Yongqi; Jia, Guichong; Zhang, Qinghua; Gu, Lin; Li, Shuzhou; Li, Yue; Fan, Hong Jin