Browsing by Author Tao, Jin

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
 2012An all-optical plasmonic limiter based on a nonlinear slow light waveguideTao, Jin; Wang, Qi Jie; Hu, Bin; Zhang, Ying
 2013Analysis of graphene TE surface plasmons in the terahertz regimeHe, Xiao Yong; Tao, Jin; Meng, Bo
2015Broadly continuously tunable slot waveguide quantum cascade lasers based on a continuum-to-continuum active region designMeng, Bo; Zeng, Yong Quan; Liang, Guozhen; Tao, Jin; Hu, Xiao Nan; Rodriguez, Etienne; Wang, Qi Jie
 2013Electrically pumped mid-infrared random lasersLiang, Hou Kun; Meng, Bo; Liang, Guozhen; Tao, Jin; Chong, Yidong; Wang, Qi Jie; Zhang, Ying
2014Graphene-based tunable Bragg reflector with a broad bandwidthTao, Jin; Yu, XueChao; Hu, Bin; Dubrovkin, Alexander; Wang, Qi Jie
2014Graphene-based tunable plasmonic Bragg reflector with a broad bandwidthDubrovkin, Alexander; Wang, Qi Jie; Tao, Jin; Yu, XueChao; Hu, Bin
2014A metal–dielectric–graphene sandwich for surface enhanced raman spectroscopyYu, Xuechao; Tao, Jin; Shen, Youde; Liang, Guozhen; Liu, Tao; Zhang, Yongzhe; Wang, Qi Jie
 2012Mid-infrared Bessel beams generation by subwavelength structure on quantum cascade laserTao, Jin; Meng, Bo; Hu, Bin; Liang, Guo Zhen; Wang, Qi Jie
2015Plasmon excitation on flat graphene by s-polarized beams using four-wave mixingTao, Jin; Dong, Zhaogang; Yang, Joel K. W.; Wang, Qi Jie
2015The reduction of surface plasmon losses in quasi-suspended grapheneTao, Jin; Dubrovkin, Alexander M.; Yu, Xue Chao; Zheludev, Nikolay I.; Wang, Qi Jie
2016Reverse surface-polariton cherenkov radiationLuo, Yu; Tao, Jin; Wang, Qi Jie; Zhang, Jingjing
 2014Tunable graphene-based plasmonic waveguides: nano modulators and nano attenuatorsHuang, Xu Guang; Lao, Jieer; Tao, Jin; Wang, Qi Jie
2015Tunable mid-infrared and far-infrared surface plasmons in doped semiconductor and semimetal structuresTao, Jin
2014Tunable single-mode slot waveguide quantum cascade lasersMeng, Bo; Tao, Jin; Li, Xiao Hui; Zeng, Yong Quan; Wu, Sheng; Wang, Qi Jie
 2013Tunable subwavelength terahertz plasmonic stub waveguide filtersTao, Jin; Wang, Qi Jie; Hu, Bin; He, Xiao Yong; Zhang, Ying