Browsing by Author Wang, Qing

Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Active disturbance rejection control for uncertain time-delay nonlinear systemsRan, Maopeng; Wang, Qing; Dong, Chaoyang; Xie, Lihua
2016Advances in exosome quantification techniquesChia, Boon Siew; Low, Yen Peng; Wang, Qing; Li, Pin; Gao, Zhiqiang
 2012Band engineered ternary solid solution CdSxSe1−x-sensitized mesoscopic TiO2 solar cellsHossain, Md. Anower; Jennings, James Robert; Mathews, Nripan; Wang, Qing
 2012CdSe-sensitized mesoscopic TiO2 solar cells exhibiting >5% efficiency : redundancy of CdS buffer layerHossain, Md. Anower; Jennings, James Robert; Shen, Chao; Pan, Jia Hong; Koh, Zhen Yu; Mathews, Nripan; Wang, Qing
 2012Conformal growth of anodic nanotubes for dye-sensitized solar cells : part I. planar electrodeSun, Lidong; Zhang, Sam; Wang, Qing; Zhao, Dongliang
 2014Conformal growth of anodic nanotubes for dye-sensitized solar cells : part II. nonplanar electrodeSun, Lidong; Zhang, Sam; Wang, Qing
 2019Influence of Fe substitution into LaCoO₃ electrocatalysts on oxygen-reduction activityWang, Maoyu; Han, Binghong; Deng, Junjing; Jiang, Yi; Zhou, Mingyue; Lucero, Marcos; Wang, Yan; Chen, Yubo; Yang, Zhenzhen; N'Diaye, Alpha T.; Wang, Qing; Xu, Jason Zhichuan; Feng, Zhenxing
 2016Interfacial Engineering for Quantum-Dot-Sensitized Solar CellsShen, Chao; Fichou, Denis; Wang, Qing
 2019Movement symmetry assessment by bilateral motion data fusionRen, Peng; Hu, Shiang; Han, Zhenfeng; Wang, Qing; Yao, Shuxia; Gao, Zhao; Jin, Jiangming; Bringas, Maria L.; Yao, Dezhong; Biswal, Bharat; Valdes-Sosa, Pedro A.
 2019Time-varying formation control for unmanned aerial vehicles with external disturbancesLiu, Yu'ang; Wang, Qing; Dong, Chaoyang; Ran, Maopeng
2003Unconventional form factor packaging for personal electronic companion in 2005Li, Min; Tan, Chee Chong; Wang, Qing; Zhang, Zhijian