Browsing by Author Wang, Xuewan

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
 20123D grapheme-cobalt oxide electrode for high-performance supercapacitor and enzymeless glucose detectionDong, Xiaochen; Xu, Hang; Wang, Xuewan; Zhang, Hua; Wang, Lianhui; Huang, Wei; Chen, Peng; Huang, Yinxi; Chan-Park, Mary B.
 20123D graphene foam as a monolithic and macroporous carbon electrode for electrochemical sensingDong, Xiaochen; Wang, Xuewan; Wang, Lianhui; Song, Hao; Zhang, Hua; Huang, Wei; Chen, Peng
2016Electrochemical electrodes based on graphene materials for sensing and energy applicationsWang, Xuewan
2013Enzymeless multi-sugar fuel cells with high power output based on 3D graphene–Co3O4 hybrid electrodesChen, Yun; Prasad, Kenath Priyanka; Wang, Xuewan; Pang, Hongchang; Yan, Ruyu; Than, Aung; Chan-Park, Mary B.; Chen, Peng
 2014Fabrication of ultralong hybrid microfibers from nanosheets of reduced graphene oxide and transition-metal dichalcogenides and their application as supercapacitorsSun, Gengzhi; Liu, Juqing; Zhang, Xiao; Wang, Xuewan; Li, Hai; Yu, Yang; Huang, Wei; Zhang, Hua; Chen, Peng
 2014Facile synthesis of graphene quantum dots from 3D graphene and their application for Fe3+ sensingAnanthanarayanan, Arundithi; Wang, Xuewan; Routh, Parimal; Sana, Barindra; Lim, Sierin; Li, Jun; Chen, Peng; Lim, Kok Hwa; Kim, Dong-Hwan
 2012A grapheme-cobalt oxide based needle electrode for non-enzymatic glucose detection in micro-dropletsWang, Xuewan; Dong, Xiaochen; Wen, Yanqin; Xiong, Qihua; Chen, Peng; Li, Chang Ming
2015Graphene quantum dots for ultrasensitive detection of acetylcholinesterase and its inhibitorsLi, Nan; Wang, Xuewan; Chen, Jie; Sun, Lei; Chen, Peng
2014Heteroatom-doped graphene materials: syntheses, properties and applicationsWang, Xuewan; Sun, Gengzhi; Routh, Parimal; Kim, Dong-Hwan; Huang, Wei; Chen, Peng
2014Microfiber devices based on carbon materialsSun, Gengzhi; Wang, Xuewan; Chen, Peng
2013Nanoporous tin oxide photoelectrode prepared by electrochemical anodization in aqueous ammonia to improve performance of dye sensitized solar cellTeh, Jun Jie; Guai, Guan Hong; Wang, Xuewan; Leong, Kam Chew; Li, Chang Ming; Chen, Peng
 2012Synthesis of a MnO2–graphene foam hybrid with controlled MnO2 particle shape and its use as a supercapacitor electrodeDong, Xiaochen; Wang, Xuewan; Wang, Jing; Song, Hao; Li, Xingao; Wang, Lianhui; Chan-Park, Mary B.; Li, Chang Ming; Chen, Peng
2016Ultrasensitive Profiling of Metabolites Using Tyramine-Functionalized Graphene Quantum DotsLi, Nan; Than, Aung; Wang, Xuewan; Xu, Shaohai; Sun, Lei; Duan, Hongwei; Xu, Chenjie; Chen, Peng