Browsing by Author Wang, Zongrui

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Efficient inverted perovskite solar cells by employing n-type (D-A1-D-A2) polymers as electron transporting layerAhmed Ali Said; Xie, Jian; Wang, Yang; Wang, Zongrui; Zhou, Yu; Zhao, Kexiang; Gao, Wei-Bo; Michinobu, Tsuyoshi; Zhang, Qichun
2020Green grinding-coassembly engineering toward intrinsically luminescent tetracene in cocrystalsHuang, Yinjuan; Gong, Qiuyu; Ge, Jing; Tang, Pengpeng; Yu, Fei; Xiao, Lian; Wang, Zongrui; Sun, Handong; Yu, Jing; Li, Dong-Sheng; Xiong, Qihua; Zhang, Qichun
2020Imide-fused diazatetracenes : synthesis, characterization, and application in perovskite solar cellsZhao, Kexiang; Liu, Wenbo; Yu, Fei; Long, Guankui; Ahmed Ali Said; Wang, Zongrui; Gao, Weibo; Zhang, Qichun
2019Influences of structural modification of naphthalenediimides with benzothiazole on organic field-effect transistor and non-fullerene perovskite solar cell characteristicsShaikh, Dada .; Ahmed Ali Said; Wang, Zongrui; Srinivasa Rao, Pedada; Bhosale, Rajesh S.; Mak, Adrian M.; Zhao, Kexiang; Zhou, Yu; Liu, Wenbo; Gao, Weibo; Xie, Jian; Bhosale, Sidhanath V.; Bhosale, Sheshanath V.; Zhang, Qichun
2020Insights into the control of optoelectronic properties in mixed-stacking charge-transfer complexesWang, Zongrui; Yu, Fei; Xie, Jian; Zhao, Jianfeng; Zou, Ye; Wang, Zepeng; Zhang, Qichun
 2018NDI-based small molecules as electron transporting layers in solution-processed planar perovskite solar cellsAhmad Ali Said; Wagalgave, Sopan M.; Xie, Jian; Puyad, Avinash L.; Chen, Wangqiao; Wang, Zongrui; Bhosale, Sheshanath V.; Bhosale, Sidhanath V.; Zhang, Qichun
2019Organic cocrystals : beyond electrical conductivities and field-effect transistors (FETs)Huang, Yinjuan; Wang, Zongrui; Chen, Zhong; Zhang, Qichun
2020Organic donor-acceptor cocrystals for multiferroic applicationsWang, Zongrui; Zhang, Qichun
2019Reducing aggregation caused quenching effect through co-assembly of PAH chromophores and molecular barriersHuang, Yinjuan; Xing, Jie; Gong, Qiuyu; Chen, Li-Chuan; Liu, Guangfeng; Yao, Changjiang; Wang, Zongrui; Zhang, Hao-Li; Chen, Zhong; Zhang, Qichun
 2018The role of weak molecular dopants in enhancing the performance of solution-processed organic field-effect transistorsWang, Zongrui; Zou, Ye; Chen, Wangqiao; Huang, Yinjuan; Yao, Changjiang; Zhang, Qichun
2016Soft-Etching Copper and Silver Electrodes for Significant Device Performance Improvement toward Facile, Cost-Effective, Bottom-Contacted, Organic Field-Effect TransistorsWang, Zongrui; Dong, Huanli; Zou, Ye; Zhao, Qiang; Tan, Jiahui; Liu, Jie; Lu, Xiuqiang; Xiao, Jinchong; Zhang, Qichun; Hu, Wenping
 2018Structure engineering : extending the length of azaacene derivatives through quinone bridgesWang, Zilong; Wang, Zongrui; Zhou, Yecheng; Gu, Peiyang; Liu, Guangfeng; Zhao, Kexiang; Nie, Lina; Zeng, Qingsheng; Zhang, Jing; Li, Yongxin; Ganguly, Rakesh; Aratani, Naoki; Huang, Li; Liu, Zheng; Yamada, Hiroko; Hu, Wenping; Zhang, Qichun