Browsing by Author Wu, Yucheng

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Combining surface mechanical attrition treatment with friction stir processing to optimize the mechanical properties of a magnesium alloyZhang, Zhen; Li, Yaozu; Peng, Jinhua; Guo, Peng; Huang, Ji'an; Yang, Pengju; Wang, Shan; Chen, Chang; Zhou, Wei; Wu, Yucheng
2018The effect of continuous confined strip shearing deformation on the mechanical properties of AZ31 magnesium alloysPeng, Jinhua; Zhang, Zhen; Yang, Pengju; Li, Yaozu; Guo, Peng; Zhou, Wei; Wu, Yucheng
2019Effect of Cu interlayer on the microstructure and strength for brazing of Tungsten/316L steelWang, Meng; Chen, Yuanting; Li, Xianfen; Hua, Peng; Gao, Linfeng; Zhou, Wei; Wu, Yucheng
 2018Effect of post weld heat treatment on the microstructure and properties of Laser-TIG hybrid welded joints for CLAM steelLi, Xianfen; Chen, Jun; Hua, Peng; Chen, Ke; Kong, Weiqing; Chu, Haojie; Wu, Yucheng; Zhou, Wei
2018The effect of surface mechanical attrition treatment on texture evolution and mechanical properties of AZ31 magnesium alloyPeng, Jinhua; Zhang, Zhen; Guo, Peng; Liu, Zhao; Li, Yaozu; Zhou, Wei; Wu, Yucheng
2019The effect of the inhomogeneous microstructure and texture on the mechanical properties of AZ31 Mg alloys processed by friction stir processingPeng, Jinhua; Zhang, Zhen; Huang, Ji'an; Guo, Peng; Li, Yaozu; Zhou, Wei; Wu, Yucheng
2014Enhanced visible-light photoelectrochemical behaviour of heterojunction composite with Cu2O nanoparticles-decorated TiO2 nanotube arraysZhang, Jianfang; Wang, Yan; Yu, Cuiping; Shu, Xia; Jiang, Lai; Cui, Jiewu; Chen, Zhong; Xie, Ting; Wu, Yucheng
 2017Growth of inter-metallic compound layers on CLAM steel by HDA and preparation of permeation barrier by oxidationChen, Jun; Li, Xianfen; Hua, Peng; Wang, Chunyan; Chen, Ke; Wu, Yucheng; Zhou, Wei
2019Local nanostructures enhanced the thermoelectric performance of n-PbTeXiang, Bo; Liu, Jiaqin; Yan, Jian; Xia, Minggang; Zhang, Qi; Chen, Lingxue; Li, Jiayong; Tan, Xian Yi; Yan, Qingyu; Wu, Yucheng
2018Microstructure and properties of the laser cladding ODS layers on CLAM steelLi, Xianfen; Chu, Haojie; Chen, Yuanting; Hua, Peng; Wang, Guoping; Kong, Weiqing; Chen, Jun; Wu, Yucheng; Zhou, Wei
 2018Supercapacitive performance of single phase CuO nanosheet arrays with ultra-long cycling stabilityShu, Xia; Wang, Yan; Cui, Jiewu; Xu, Guanqing; Zhang, Jianfang; Yang, Wanfen; Xiao, Mingfeng; Zheng, Hongmei; Qin, Yongqiang; Zhang, Yong; Chen, Zhong; Wu, Yucheng
 2013Uniformly dispersed and controllable ligand-free silver-nanoparticle-decorated TiO2 nanotube arrays with enhanced photoelectrochemical behaviorsBian, Haidong; Shu, Xia; Zhang, Jianfang; Yuan, Bao; Wang, Yan; Liu, Lingjuan; Xu, Guangqing; Chen, Zhong; Wu, Yucheng