Browsing by Author Xin, Shiqing

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
 2020Computing smooth quasi-geodesic distance field (QGDF) with quadratic programmingCao, Luming; Zhao, Junhao; Xu, Jian; Chen, Shuangmin; Liu, Guozhu; Xin, Shiqing; Zhou, Yuanfeng; He, Ying
2018Decorating 3D models with Poisson vector graphicsLiu, Yongjin; Wang, Wencheng; Qin, Hong; He, Ying; Fu, Qian; Hou, Fei; Sun, Qian; Xin, Shiqing
2018Fast and robust shape diameter functionChen, Shuangmin; Liu, Taijun; Shu, Zhenyu; Xin, Shiqing; He, Ying; Tu, Changhe
 2019Field-aligned quadrangulation for image vectorizationWei, Guangshun; Zhou, Yuanfeng; Gao, Xifeng; Ma, Qian; Xin, Shiqing; He, Ying
 2018FoldedGI : a highly parallel algorithm for interference detection by folding a geometry image into a 1D bufferChen, Shuangmin; Liu, Bangquan; Liu, Taijun; Yu, Xiaokang; Xin, Shiqing; He, Ying; Tu, Changhe
 2018Lightweight preprocessing and fast query of geodesic distance via proximity graphXin, Shiqing; Wang, Wenping; He, Ying; Zhou, Yuanfeng; Chen, Shuangmin; Tu, Changhe; Shu, Zhenyu