Browsing by Author Xiong, Ting

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Advanced fiber-shaped aqueous Zn ion battery integrated with strain sensorZhang, Haozhe; Xiong, Ting; Zhou, Tianzhu; Zhang, Xiao; Wang, Yuntian; Zhou, Xuhui; Wei, Lei
 2018In-situ synthesis of direct solid-state dual Z-scheme WO3/g-C3N4/Bi2O3 photocatalyst for the degradation of refractory pollutantJiang, Longbo; Yuan, Xingzhong; Zeng, Guangming; Liang, Jie; Chen, Xiaohong; Yu, Hanbo; Wang, Hou; Wu, Zhibin; Zhang, Jin; Xiong, Ting
 2018Modified stannous sulfide nanoparticles with metal-organic framework : toward efficient and enhanced photocatalytic reduction of chromium (VI) under visible lightXia, Qi; Huang, Binbin; Yuan, Xingzhong; Wang, Hui; Wu, Zhibin; Jiang, Longbo; Xiong, Ting; Zhang, Jin; Zeng, Guangming; Wang, Hou
 2018Near-infrared-driven Cr(vi) reduction in aqueous solution based on a MoS2/Sb2S3 photocatalystYuan, Xingzhong; Wang, Hui; Wang, Junjie; Zeng, Guangming; Chen, Xiaohong; Wu, Zhibin; Jiang, Longbo; Xiong, Ting; Zhang, Jin; Wang, Hou
2022Recent advances and perspectives in aqueous potassium-ion batteriesZhang, Xiao; Xiong, Ting; He, Bing; Feng, Shihao; Wang, Xuanpeng; Wei, Lei; Mai, Liqiang
2022Stretchable fiber-shaped aqueous aluminum ion batteriesXiong, Ting; He, Bing; Zhou, Tianzhu; Wang, Zhe; Wang, Zhixun; Xin, Jiwu; Zhang, Haozhe; Zhou, Xuhui; Liu, Yanting; Wei, Lei
 2018Synthesis and boosting visible light photoactivity of Ag@AgI/CdWO4 towards refractory organic pollutants degradation based on interfacial charge transferYuan, Xingzhong; Wu, Zhibin; Zeng, Guangming; Jiang, Longbo; Zhang, Jin; Xiong, Ting; Wang, Hou; Mo, Dan
2022Ultra-compact MXene fibers by continuous and controllable synergy of interfacial interactions and thermal drawing-induced stressesZhou, Tianzhu; Yu, Yangzhe; He, Bing; Wang, Zhe; Xiong, Ting; Wang, Zhixun; Liu, Yanting; Xin, Jiwu; Qi, Miao; Zhang, Haozhe; Zhou, Xuhui; Gao, Liheng; Cheng, Qunfeng; Wei, Lei
 2018Visible-light-driven removal of tetracycline antibiotics and reclamation of hydrogen energy from natural water matrices and wastewater by polymeric carbon nitride foamWang, Hou; Wu, Yan; Feng, Mingbao; Tu, Wenguang; Xiao, Tong; Xiong, Ting; Ang, Huixiang; Yuan, Xingzhong; Chew, Jia Wei