Browsing by Author Yan, Fei

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Efficient tandem organic light-emitting device based on photovoltaic-type connector with positive cycleLiu, Huihui; Yan, Fei; Wang, Hua; Miao, Yanqin; Du, Xiaogang; Jing, Shu; Gao, Zhixiang; Chen, Liuqing; Hao, Yuying; Xu, Bingshe
2015Efficient three-color white organic light-emitting diodes with a spaced multilayer emitting structureYan, Fei; Xing, Guichuan; Chen, Rui; Demir, Hilmi Volkan; Sun, Handong; Sum, Tze Chien; Sun, Xiao Wei
 2016High-Efficiency Light-Emitting Diodes of Organometal Halide Perovskite Amorphous NanoparticlesXing, Jun; Yan, Fei; Zhao, Yawen; Chen, Shi; Yu, Huakang; Zhang, Qing; Zeng, Rongguang; Demir, Hilmi Volkan; Sun, Xiaowei; Huan, Alfred; Xiong, Qihua
2018Highly efficient visible colloidal lead-halide perovskite nanocrystal light-emitting diodesYan, Fei; Xing, Jun; Xing, Guichuan; Quan, Lina; Tan, Swee Tiam; Zhao, Jiaxin; Su, Rui; Zhang, Lulu; Chen, Shi; Zhao, Yawen; Huan, Alfred; Sargent, Edward H.; Xiong, Qihua; Demir, Hilmi Volkan
2019Improved adhesion and performance of vertically-aligned mesoporous silica-nanochannel film on reduced graphene oxide for direct electrochemical analysis of human serumXi, Fengna; Xuan, Lingli; Lu, Lili; Huang, Jie; Yan, Fei; Liu, Jiyang; Dong, Xiaoping; Chen, Peng
2019LEDs using halide perovskite nanocrystal emittersYan, Fei; Demir, Hilmi Volkan
2019Light generation in lead halide perovskite nanocrystals : LEDs, color converters, lasers, and other applicationsYan, Fei; Tan, Swee Tiam; Li, Xiao; Demir, Hilmi Volkan
2018Nanochannel-confined graphene quantum dots for ultrasensitive electrochemical analysis of complex samplesLu, Lili; Zhou, Lin; Chen, Jie; Yan, Fei; Liu, Jiyang; Dong, Xiaoping; Xi, Fengna; Chen, Peng
2022Narrow electroluminescence in bromide ligand-capped cadmium chalcogenide nanoplateletsThung, Yi Tian; Zhang, Zitong; Yan, Fei; Demir, Hilmi Volkan; Sun, Handong
2014Organic light-emitting diodes with a spacer enhanced exciplex emissionYan, Fei; Chen, Rui; Sun, Handong; Sun, Xiao Wei
2013A plasmonically enhanced charge generation layer for tandem organic light emitting deviceYan, Fei; Sun, Xiaowei
2013Silver nanoparticle facilitated charge generation in tandem organic light-emitting devicesYan, Fei; Chen, Rui; Sun, Handong; Sun, Xiaowei