Browsing by Author Yan, Yong

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2022CO₂ hydrogenation to methanol on tungsten-doped Cu/CeO₂ catalystsYan, Yong; Wong, Roong Jien; Ma, Zhirui; Donat, Felix; Xi, Shibo; Syed Saqline; Fan, Qianwenhao; Du, Yonghua; Borgna, Armando; He, Qian; Müller, Christoph R.; Chen, Wei; Lapkin, Alexei A.; Liu, Wen
2021Elucidating the strain–vacancy–activity relationship on structurally deformed Co@CoO nanosheets for aqueous phase reforming of formaldehydeQian, Kaicheng; Yan, Yong; Xi, Shibo; Wei, Tong; Dai, Yihu; Yan, Xiaoqing; Kobayashi, Hisayoshi; Wang, Sheng; Liu, Wen; Li, Renhong
2020High performance Ni catalysts prepared by freeze drying for efficient dry reforming of methaneHuang, Jijiang; Yan, Yong; Syed Saqline; Liu, Wen; Liu, Bin
2018Improved stability of Y2O3 supported Ni catalysts for CO2 methanation by precursor-determined metal-support interactionYan, Yong; Dai, Yihu; Yang, Yanhui; Lapkin, Alexei A.
2020Porous-organic-polymer-triggered advancement of sustainable magnetic efficient catalyst for chemoselective hydrogenation of cinnamaldehydePaul, Ratul; Sarkar, Chitra; Yan, Yong; Trinh, Quang Thang; Rao, Bolla Srinivasa; Pao, Chih-Wen; Lee, Jyh-Fu; Liu, Wen; Mondal, John
2018Ru/Al2O3 catalyzed CO2 hydrogenation : oxygen-exchange on metal-support interfacesYan, Yong; Wang, Qiaojun; Jiang, Chunyang; Yao, Yao; Lu, Di; Zheng, Jianwei; Dai, Yihu; Wang, Hongming; Yang, Yanhui
2003Wave equation analysis of pile driving based on constrained optimizationYan, Yong