Browsing by Author Yang, Hong Bin

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
 2018Atomically dispersed Ni(I) as the active site for electrochemical CO2 reductionYang, Hong Bin; Hung, Sung-Fu; Liu, Song; Yuan, Kaidi; Miao, Shu; Zhang, Liping; Huang, Xiang; Wang, Hsin-Yi; Cai, Weizheng; Chen, Rong; Gao, Jiajian; Yang, Xiaofeng; Chen, Wei; Huang, Yanqiang; Chen, Hao Ming; Li, Chang Ming; Zhang, Tao; Liu, Bin
 2021Atomically dispersed Pd electrocatalyst for efficient aqueous phase dechlorination reactionMao, Zhechuan; Liu, Linghui; Yang, Hong Bin; Zhang, Yangliang; Yao, Zeqing; Wu, Huan; Huang, Yanqiang; Xu, Yinghua; Liu, Bin
 2013Cesium Carbonate Functionalized Graphene Quantum Dots as Stable Electron-Selective Layer for Improvement of Inverted Polymer Solar CellsYang, Hong Bin; Dong, Yong Qiang; Wang, Xizu; Khoo, Si Yun; Liu, Bin
 2013Graphene quantum dots-incorporated cathode buffer for improvement of inverted polymer solar cellsLi, Chang Ming; Yang, Hong Bin; Wang, Xizu; Khoo, Si Yun; Liu, Bin; Dong, Yong Qian
 2020Making fully printed perovskite solar cells stable outdoor with inorganic superhydrophobic coatingLuo, Jianqiang; Yang, Hong Bin; Zhuang, Mingxiang; Liu, Shujuan; Wang, Liang; Liu, Bin
 2023Modulating hydrogen adsorption via charge transfer at the semiconductor–metal heterointerface for highly efficient hydrogen evolution catalysisLiu, Yuhang; Ding, Jie; Li, Fuhua; Su, Xiaozhi; Zhang, Qitao; Guan, Guangjian; Hu, Fangxin; Zhang, Jincheng; Wang, Qilun; Jiang, Yucheng; Liu, Bin; Yang, Hong Bin
 2014One-Step Fabrication of Unique Mesoporous NiO Hollow Sphere Film on FTO for High-Performance P-Type Dye-Sensitized Solar CellsYang, Hong Bin; Liu, Bin; Khoo, Si Yun; Zhu, Lin Nan; Guo, Chun Xian; Dong, Yong Qiang; Li, Chang Ming
 2014Rational design of triphenylamine dyes for highly efficient p-type dye sensitized solar cellsZhu, Linna; Yang, Hong Bin; Zhong, Cheng; Li, Chang Ming
 2022Recent advances in carbon-supported noble-metal electrocatalysts for hydrogen evolution reaction: syntheses, structures, and propertiesLiu, Yuhang; Wang, Qilun; Zhang, Jincheng; Ding, Jie; Cheng, Yaqi; Wang, Tian; Li, Jing; Hu, Fangxin; Yang, Hong Bin; Liu, Bin
2019Selective photoelectrochemical oxidation of glycerol to high value-added dihydroxyacetoneLiu, Dong; Liu, Jin-Cheng; Cai, Weizheng; Ma, Jun; Yang, Hong Bin; Xiao, Hai; Li, Jun; Xiong, Yujie; Huang, Yanqiang; Liu, Bin
 2022Strong metal-support interaction boosts activity, selectivity, and stability in electrosynthesis of H₂O₂Zhang, Junming; Ma, Jun; Choksi, Tej S.; Zhou, Daojin; Han, Shaobo; Liao, Yen-Fa; Yang, Hong Bin; Liu, Dong; Zeng, Zhiping; Liu, Wei; Sun, Xiaoming; Zhang, Tianyu; Liu, Bin
2015Surface Rutilization of Anatase TiO 2 Nanorods for Creation of Synergistically Bridging and Fencing Electron HighwaysChen, Jiazang; Yang, Hong Bin; Tao, Hua Bing; Zhang, Liping; Miao, Jianwei; Wang, Hsin-Yi; Chen, Junze; Zhang, Hua; Liu, Bin